20 ÅRS JUBILÆUM

Dansk Forening for Socialpædagogik

og Tidsskrift for Socialpædagogik

har holdt 20 års jubilæum 14. september 2017 på UCN i Aalborg.

 

Foreningen er stiftet i 1997 med ønsket om at holde liv i socialpædagogik som fag, i diskussion om det socialpædagogiske arbejde og i disciplinen socialpædagogik. Nu, 20 år efter, ser vi fortsat behov for et uafhængigt organ som foreningen her, der holder diskussioner om faget, disciplinen, professionen, uddannelsen og arbejdsområdet, og deres indbyrdes relationer, levende. Juni 2017-udgaven af tidsskriftet handler om profession, uddannelse og fag, og programmet for dagen var sammensat med oplæg baseret på artikler fra tidsskriftet.

Hent programmet som PDF
holder Dansk Forening for Socialpædagogik
 
Temadag d. 15. marts 2018 på DPU
 
Lokale C001 på Campus Emdrup, Tuborgvej 164, 2400 København
kl. 13.00 – 17.45.
 
 
Tilmelding: Klik HER
 
Dagen er gratis for foreningens medlemmer, for ikke-medlemmer kr. 200.-

 

Program:

 

Kl 13.00     Velkomst ved Dansk Forening for Socialpædagogik

 

Kl 13.15       Hjælp er ikke bare hjælp – eksempler fra socialpsykiatrien

Interviewundersøgelse om forskellige forståelser af hjælp i den kommunale socialpsykiatri v/Torben Dalum, adjunkt, Anthon Sand Jørgensen, lektor og Lotte Junker Harbo, lektor, alle fra VIA UC

 

Kl. 14.00    Pause

 

Kl. 14.15      Perspektiver på professionel distance og nærhed

Om grænser og grænseforhandlinger mellem nærhed og distance i en socialpsykiatrisk kontekst med udgangspunkt i dels et brugerperspektiv og dels et personaleperspektiv. v/ Birgitta Frello, lektor ved UCC.

 

Kl. 15.00    Pause

 

Kl. 15.15      Et bidrag til socialpædagogikkens semantiske udfordring

Om hvorledes teater-projektledelsesformer og dramaturgiske begreber og principper kan inspirere til samskabende processer i en socialpædagogisk kontekst og til en semantik - et sprog? - der kan bidrage til at analysere, forstå og formidle relationelle samspilsprocesser i socialpædagogisk praksis. v/Lise Lotte Helm-Petersen, ph.d.-studerende v DPU og projektleder, Psykiatri- og Socialområdet i Region Midtjylland

 

Kl. 15.00    Pause

 

Kl. 16.10     Socialpædagogen i socialpsykiatrien – professionalisme og etik mellem subjekt og objektpositioner

Om at forstå de psykiatriske oplevelser som mættede fænomener, og hvorvidt denne forståelse kan lede til nye etiske veje at gå sammen - for psykiatribrugere, personale og pårørende? v/Marianne Træbing Secher, adjunkt VIA University College.

 

Kl. 17.00     Om den robuste skrøbelighed og den skrøbelige robusthed.

Overvejelser over respekt for ord og mennesker. v/Ole Fogh Kirkeby, professor emeritus.

 

Kl. 17.45     Tak for i dag.

PSYKIATRI  I  ET

SOCIALPÆDAGOGISK PERSPEKTIV

Med afsæt i Tidsskrift for Socialpædagogik årg. 20 nr. 2 2017:

ANDERLEDESHEDENS  VÆKSTRUM

Dansk Forening for Socialpædagogik har holdt
 
Temadag d. 9. marts 2017 på UC Syd
 
Temadagen tog sit afsæt i artikler som alle omhandler forskellige unge i Danmark. Unge, der ofte under ét benævnes som unge i udsatte positioner. Karakteristisk for disse unge, artiklernes hovedpersoner, er at de hverken opfatter deres såkaldte udsathed som deterministisk, statisk eller definitiv. Trods deres viden om, hvorledes de af omverdenen ofte bliver kategoriseret og omtalt, fastholder de unge positivt deres ret til en tilværelse i egen ret og på egne vilkår.
 
 

Identitet, fællesskab og forandring

Oplægget omhandler forholdet mellem det, unge med psykisk sårbarhed oplever som meningsfuldt og den pædagogiske indsats de møder. Erfaringer med fællesskaber og deltagelsesidentitet, samt balance mellem et reflekteret Mig og et levet Jeg – opleves som ønskede forandringer, men er også i konkurrence med indsatser, der baserer sig på samfundsmæssige krav, en særlig lærings-logik og selvteknologier.

v/ Gundi Schrötter Johannsen, lektor UC syd og Jonna Nøttrup, lektor UC syd

 

 

 

 

 

 

Fritidslivet – hvad med det, når man er ung på STU?

Hvilke muligheder har de unge for at få det fritidsliv, de gerne vil have, og hvem har betydning for, hvordan fritidslivet kan være, når den unge bevæger sig i en medarbejderborgerposition?

v/Benedicte Bernstorff, lektor UC syd

 

 

 

 

 

 

Det første man måske tænker på, er at det er en ghetto…

Hvordan beskrives det ’særligt udsatte boligområde’ Kvaglund i Esbjerg i medierne og af en gruppe teenagedrenge fra Kvaglund? Og hvordan spiller ”ghettoen” ind i unges identitet og oplevelse af værdighed og stigmatisering?

v/ Gro Hellesdatter Jacobsen, adjunkt UC syd

Hent slides
Hent slides
Hent slides

Læs  Katrine Friisberg artikel fra Temadagen "Anderledeshedens vækstrum" den 9. marts 2017

13.00 – 17.45.