20 ÅRS JUBILÆUM

Dansk Forening for Socialpædagogik

og Tidsskrift for Socialpædagogik

har holdt 20 års jubilæum 14. september 2017 på UCN i Aalborg.

 

Foreningen er stiftet i 1997 med ønsket om at holde liv i socialpædagogik som fag, i diskussion om det socialpædagogiske arbejde og i disciplinen socialpædagogik. Nu, 20 år efter, ser vi fortsat behov for et uafhængigt organ som foreningen her, der holder diskussioner om faget, disciplinen, professionen, uddannelsen og arbejdsområdet, og deres indbyrdes relationer, levende. Juni 2017-udgaven af tidsskriftet handler om profession, uddannelse og fag, og programmet for dagen var sammensat med oplæg baseret på artikler fra tidsskriftet.

ANDERLEDESHEDENS  VÆKSTRUM

Dansk Forening for Socialpædagogik har holdt
 
Temadag d. 9. marts 2017 på UC Syd
 
Temadagen tog sit afsæt i artikler som alle omhandler forskellige unge i Danmark. Unge, der ofte under ét benævnes som unge i udsatte positioner. Karakteristisk for disse unge, artiklernes hovedpersoner, er at de hverken opfatter deres såkaldte udsathed som deterministisk, statisk eller definitiv. Trods deres viden om, hvorledes de af omverdenen ofte bliver kategoriseret og omtalt, fastholder de unge positivt deres ret til en tilværelse i egen ret og på egne vilkår.
 
 

Identitet, fællesskab og forandring

Oplægget omhandler forholdet mellem det, unge med psykisk sårbarhed oplever som meningsfuldt og den pædagogiske indsats de møder. Erfaringer med fællesskaber og deltagelsesidentitet, samt balance mellem et reflekteret Mig og et levet Jeg – opleves som ønskede forandringer, men er også i konkurrence med indsatser, der baserer sig på samfundsmæssige krav, en særlig lærings-logik og selvteknologier.

v/ Gundi Schrötter Johannsen, lektor UC syd og Jonna Nøttrup, lektor UC syd

 

 

 

 

 

 

Fritidslivet – hvad med det, når man er ung på STU?

Hvilke muligheder har de unge for at få det fritidsliv, de gerne vil have, og hvem har betydning for, hvordan fritidslivet kan være, når den unge bevæger sig i en medarbejderborgerposition?

v/Benedicte Bernstorff, lektor UC syd

 

 

 

 

 

 

Det første man måske tænker på, er at det er en ghetto…

Hvordan beskrives det ’særligt udsatte boligområde’ Kvaglund i Esbjerg i medierne og af en gruppe teenagedrenge fra Kvaglund? Og hvordan spiller ”ghettoen” ind i unges identitet og oplevelse af værdighed og stigmatisering?

v/ Gro Hellesdatter Jacobsen, adjunkt UC syd

Hent slides
Hent slides
Hent slides

Læs  Katrine Friisberg artikel fra Temadagen "Anderledeshedens vækstrum" den 9. marts 2017