20 ÅRS JUBILÆUM

20 års jubilæum i Dansk Forening for Socialpædagogik – Tidsskrift for Socialpædagogik

 

14. september 2017 kl. 9.30 – 15.20

 

på UCN, Mylius Erichsensvej i Aalborg, lokaler fremgår på stedet.

 

Foreningen er stiftet i 1997 med ønsket om at holde liv i socialpædagogik som fag, i diskussion om det socialpædagogiske arbejde og i disciplinen socialpædagogik. Nu, 20 år efter, ser vi fortsat behov for et uafhængigt organ som foreningen her, der holder diskussioner om faget, disciplinen, professionen, uddannelsen og arbejdsområdet, og deres indbyrdes relationer, levende. Juni 2017-udgaven af tidsskriftet handler om profession, uddannelse og fag og programmet for dagen her er sammensat med oplæg baseret på artikler fra tidsskriftet. Dertil har vi inviteret andre kapaciteter på det socialpædagogiske felt til at tematisere og diskutere socialpædagogik nu og i fremtiden.

Tilmelding her: www.werk.dk/tfs/tilmelding.html

 

Program

 

Kl. 9.30 Velkomst

v/Peter Kristensen, SL og Lotte Junker Harbo, formand i Dansk Forening for Socialpædagogik

 

Kl. 9.40 Socialpædagogiske udfordringer i grænsefeltet mellem almen- og specialpædagogiske praksisformer – et empirisk perspektiv

v/Bent Madsen, Cand. pæd. pæd., professionsforsker, konsulent og forfatter www.inklusionsakademiet.dk

 

Kl. 10.45 Tab af autoritet – når pædagogik bliver til forvaltning

v/Anders ’Nold’ Petersen, adjunkt, Pædagoguddannelsen I VIA UC

 

Kl. 11.20 Historisk blik på Tidsskrift for Socialpædagogik og Dansk Forening for Socialpædagogik

v/Karsten Tuft, medstifter af foreningen og tidsskrift og æresmedlem i bestyrelsen.

 

Kl. 11.50 Frokost (selvbetalt i kantinen på UCN)

 

Kl. 12.30 Workshops – vælg mellem:

Voksenhandicapfeltet som en væsentlig del af et socialpædagogisk felt - men har feltet plads i tidsskriftet? v/Britta Nørgaard, Lektor og ph.d., UCN.

Eller

Vidensbasering af socialpædagogisk arbejde - Hvad er relevant viden for praksis? Hvordan bliver relevant viden til? Hvordan kan vi få mere af det? Moderator Jan Jaap Rothuizen.

 

Kl. 14.15 Paneldebat om socialpædagogikken i fremtiden – fremtidens socialpædagogik

Paneldeltagere:

Peter Kristensen, SL

Bent Madsen, Inklusionsakademiet

Gitte Orlowitz, studieleder, pædagoguddannelsen UCN

Karsten Tuft, medstifter af forening og tidsskrift

Lotte Junker Harbo, formand for forening

Moderator Svend Bak

 

Kl. 15.20 Tak for i dag.

Hent programmet

ANDERLEDESHEDENS  VÆKSTRUM

Dansk Forening for Socialpædagogik har holdt
 
Temadag d. 9. marts 2017 på UC Syd
 
Temadagen tog sit afsæt i artikler som alle omhandler forskellige unge i Danmark. Unge, der ofte under ét benævnes som unge i udsatte positioner. Karakteristisk for disse unge, artiklernes hovedpersoner, er at de hverken opfatter deres såkaldte udsathed som deterministisk, statisk eller definitiv. Trods deres viden om, hvorledes de af omverdenen ofte bliver kategoriseret og omtalt, fastholder de unge positivt deres ret til en tilværelse i egen ret og på egne vilkår.
 
 

Identitet, fællesskab og forandring

Oplægget omhandler forholdet mellem det, unge med psykisk sårbarhed oplever som meningsfuldt og den pædagogiske indsats de møder. Erfaringer med fællesskaber og deltagelsesidentitet, samt balance mellem et reflekteret Mig og et levet Jeg – opleves som ønskede forandringer, men er også i konkurrence med indsatser, der baserer sig på samfundsmæssige krav, en særlig lærings-logik og selvteknologier.

v/ Gundi Schrötter Johannsen, lektor UC syd og Jonna Nøttrup, lektor UC syd

 

 

 

 

 

 

Fritidslivet – hvad med det, når man er ung på STU?

Hvilke muligheder har de unge for at få det fritidsliv, de gerne vil have, og hvem har betydning for, hvordan fritidslivet kan være, når den unge bevæger sig i en medarbejderborgerposition?

v/Benedicte Bernstorff, lektor UC syd

 

 

 

 

 

 

Det første man måske tænker på, er at det er en ghetto…

Hvordan beskrives det ’særligt udsatte boligområde’ Kvaglund i Esbjerg i medierne og af en gruppe teenagedrenge fra Kvaglund? Og hvordan spiller ”ghettoen” ind i unges identitet og oplevelse af værdighed og stigmatisering?

v/ Gro Hellesdatter Jacobsen, adjunkt UC syd

Hent slides
Hent slides
Hent slides

Læs  Katrine Friisberg artikel fra Temadagen "Anderledeshedens vækstrum" den 9. marts 2017