Kommende temaer

Del din viden med dine fagfæller

1/2017

Professionsviden og uddannelsesviden

2/2017

Psykiatri og Socialpædagogik

1/2018

Borgerens stemme (arbejdstitel)

2/2018

Socialpædagogik og Capability Approach

Tidsskrift for Socialpædagogik er det danske forum for ny viden og debat om socialpædagogik og socialpædagogisk arbejde

Tidsskrift for Socialpædagogik udgives af Dansk Forening for Socialpædagogik. Tidsskriftet bringer artikler, som ligger inden for en bred forståelse af socialpædagogik og socialpædagogisk arbejde. Tidsskriftet udgives med støtte fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings udlodsmidler.

 

Manuskripter vurderes af redaktionen i samarbejde med redaktionsgruppen. Bidrag kan være en artikel, et essay, en boganmeldelse, omtale af et landsmøde eller en konference, praksisbeskrivelser, forsknings- og udviklingsprojekter, debatindlæg, biografier m.v.

 

Tidsskriftet udkommer to gange årligt – i juni og i december. Forbehold for mindre forsinkelser.

 

Deadline for artikler til temanumre er primo april eller primo oktober. Øvrige artikler modtages løbende til offentliggørelse på foreningens hjemmeside. Artikler sendes til redaktionen.

 

TfS er godkendt til peer-review (fagfællebedøm­melse). Hvis fagfællebedømmelse ønskes, skal forfatteren tydeligt angive dette. Det vil fremgå, hvis en artikel er fagfællebedømt. Artikler til fag­fællesvurdering skal have et socialpæda­gogisk perspektiv og være funderet i forsknings- og/eller udviklingsprojekter.

 

Nærmere retningslinjer for peer-review: Kontakt formand Lotte Harbo, formand@socialpaedagogik.dk

 

TfS arbejder hen imod at opfylde Open Access-forpligtelsen 2020. Se mere her.

 

Deadline for temaartikler til fagfællebedømmelse er 8 måneder før udgivelse.  Artikler uden for tema, der ønskes fagfællebedømt, modtages løbende.

 

Materielle rettigheder til indlæg og artikler i Tidsskrift for Socialpædagogik overgår i deres helhed til Dansk Forening for Socialpædagogik ved udgivelsen.

 

 

Retningslinjer for artikler:

Faglige artikler skal skrives efter følgende retningsliner:

•   En sigende titel

•   Et abstrakt på 5-10 linjer

•   Temaartikler: Max 12 normalsider (à 2400 anslag inkl. mellemrum) ekskl. referencer og noter

•   Øvrige artikler: Max 10 normalsider (à 2400 anslag inkl. mellemrum) ekskl. referencer og noter

•   Figurer, billeder, grafer, tabeller eller tegninger m.v. er velkomne

•   Referencesystem: APA

•   Noter er tilladt, men med måde

•   Forfatteroplysninger: navn, email, ansættelse/titel, arbejdssted, samt: postadresse til forfattereksemplarer

 

Bidrag med kommentarer, diskussionsindlæg, biografier eller referater fra møder og konferencer m.v. er mere frit stillede.

 

Ønskes peer-review (fagfællebedømmelse) af artikler uden for temaet skal det anføres, og artiklen skal være modtaget 8 måneder før udgivelse.

 

 

Redaktion:

Lotte Junker Harbo (ansvarshavende red.). E-mail: formand@socialpaedagogik.dk

Torsten Erlandsen. E-mail: naestformand@socialpaedagogik.dk

 

Illustrationer:  Allan Stochholm

Tryk:                    Werks Grafiske Hus A/S

Web:                    Bystrupgaard Webdesign / sts@bystrupgaard.dk

 

ISSN: 1398-3717

Oplag: 600