Køb tidsskrifter

Tidsskrift for Socialpædagogik udgives af Dansk Forening for Socialpædagogik. Tidsskriftet bringer artikler, som ligger inden for en bred forståelse af socialpædagogik og socialpædagogisk arbejde.

Bestilling af allerede udgivne tidsskrifter sker via on-line handelssiden Werkshop.dk, hvor du også kan tegne abonnement og medlemskab af foreningen.

Bemærk, at køb af tidsskrifter tillægges kr. 31,25 i ekspeditionsomkostninger, uanset om du køber ét eller flere tidsskrifter. Det er altså forholdsmæssigt billigst at købe flere tidsskrifter på én gang. Hertil kommer der naturligvis porto.

Gratis artikler

Nederst på siden finder du en samling af udvalgte artikler, som du kan downloade gratis.

Nyeste viden

Tidsskrift for Socialpædagogik 22. årg. nr. 2, 2019

Tema: VELFÆRDSTEKNOLOGIER I PÆDAGOGISK PRAKSIS

TEMAARTIKLER:

Om ældre mennesker, vasketoiletter og autonomi

Af Anne Marie Dahler

Velfærdsteknologi, institutionelle logikker og krydspres i det pædagogiske arbejde (Peer reviewed)

Af Kim Lee, Sarah Theilsø Morgan, Jens Jørgen Astrupgaard, Lærke Pallesen og Jeanette Reffstrup Christensen

At udføre bostøtte gennem en skærm

Af Anne Marie Lassen

Du er ikke god nok (Peer reviewed)

Af Stine Constance Helms

1958 – Børneforsorgsskolen på Jægerpris

Af Søren Hegstrup og Karsten Tuft

Legitim Langsomhed I Produktionsskolens Pædagogiske Praksis (Peer reviewed)

Af Doris Overgaard Lassen og Jonna Nøttrup

Politisk interesse og politisk styring af anbringelsesområdet

Af Steen Juul Hansen og Esben Juul Hansen

Anbragte børn - og vigtige fællesskaber

Af Inge Marie Skaarup

Oplevelsen af stigmatisering hos unge med psykisk sygdom

Af Lene Mosegaard Søbjerg og Mette Marie Boje Sørensen

Mødre på prøve

Af Frank Bylov og Anette Nielsen

Tilbage til toppen
PRIS: KR. 150,00
KØB

Tidsskrift for Socialpædagogik 22. årg. nr. 1, 2019

Tema: VIDEN OG EKSPERTPOSITIONER PÅ UDSATTE VOKSEN OMRÅDET

TEMAARTIKLER:

Udsatte voksne og det gode liv

Af Morten Dige

”De var jo ikke så kloge dengang”

Af Dorthe Brix

Hvad gør boligen til et hjem

– skisma mellem politik og svækkede menneskers livssituation

Af Ulla Skjødt og Anna Holm Jacobsen

Vi pædagoger skal stå op for den unge… ikke for forældrene

Af Gitte Lyng Rasmussen og Anette Bøjgaard Schleicher

De sundhedsprofessionelles ekspertposition i kommunal sundhedsfremme

Af Christian Ildrup Gadgaard og Heidi Myglegård Andersen

Til møde i rehabiliteringsteamet

Af Inge Storgaard Bonfils, Mass Albert Staack & Peter B. Jorde

Frontløbernes stemmer

Af Benedicte Bernstorft, Lisbeth Larsen og Ida Marie Mundt

Fysioterapeutstuderendes møde med marginaliserede og udsatte mennesker

Af Nicolas Kjerulf, Anne Langaas, Hilde Sylliaas & Bodil Wiberg Larsson

.................

Boganmeldelse. Af Niels Rosendal

Tilbage til toppen
PRIS: KR. 150,00
KØB

Tidsskrift for Socialpædagogik 21. årg. nr. 2, 2018

Tema: CAPABILITY APPROACH OG SOCIALPÆDAGOGIK

TEMAARTIKLER:

Socialpædagogik som profession for menneskerettigheder og medborgerskab?

Af Niels Rosendal Jensen

Operasjonalisering av kapabilitetstilnærmingen

Af Åshild Berg-Brekkhus & Tobias Ch. Werler, Høgskolen på Vestlandet, Norge

"Hvis bare de var søde ved mig,så ville min dag blive god!"

Af Dorthe Brix

Capability Approach og "udsathed"

Af Christian Christrup Kjeldsen

 

ARTIKLER UDEN FOR TEMA

SØGES: Flere studerende til voksen-handicapfeltet!

Af Britta Nørgaard, Nadia Langagergaard, Dennis Bergen og Uffe Vester Nielsen, UCN

.................

Boganmeldelse. Af Roger Mathiesen

Boganmeldelse. Af Jacob Kornbeck

Tilbage til toppen
PRIS: KR. 150,00
KØB

Tidsskrift for Socialpædagogik 21. årg. nr. 1, 2018

Tema: STEMMER, DER SKAL HAVE PLADS TIL AT BLIVE HØRT OG SOM SKAL HAVE INDFLYDELSE

TEMAARTIKLER:

På sporet af udsatte stemmer. Af Christian Bundgaard Svendsen, Charlotte Vange Løvstad og Hanne Ramsbøl

Børneperspektiver i evaluering af den pædagogiske læreplan i daginstitutioner. Af Dina Dot Dalsgaard Andersen og Jens H. Lund

”Gi’r det mening?” Af Hanne Føns

Unge stemmer fra positioner i sted og rum – udfordringer til velfærdsprofessionernes arbejde? Af Asger Brandt, Else Marie Kaasbøl og Tove Rasmussen

Udvikling af forældresamarbejde i et inkluderende perspektiv. Af Dorthe Lau, Keld Ørskov og Rikke Englund Jensen

Parat til uddannelse? Af Marlene Smith, Else Skibsted og Merete Munkholm

Hjælp borgeren til at sætte sig selv i centrum. Af Gina Lydersen, Tina Munk Kragh og Anita Schou-Hedegaard

Mennesker, inddragelse og problemer. Af Charlotte Vange Løvstad

Det individrettede arbejde i den socialpædagogiske institution. Af Eigil Kristiansen, Nanna Mørck Skaarup, Lotte Junker Harbo og Anne Høj Hansen

Pædagogers arbejde med børneperspektiver. Peer reviewed. Af Anette Boye Koch og Hanne Hede Jørgensen

..................

Boganmeldelse. Af Torsten Erlandsen

Boganmeldelse. Af Torsten Erlandsen

Boganmeldelse. Af Kirsten Elisa Petersen

Tilbage til toppen
PRIS: KR. 150,00
KØB

Tidsskrift for Socialpædagogik 20. årg. nr. 2, 2017

Tema: PSYKIATRI I ET SOCIALPÆDAGOGISK PERSPEKTIV

TEMAARTIKLER:

Hvordan er sygdom altid social? Af Carsten Hegnsvad

Gang i den socialpædagogiske tilgang. Af Benny Lihme

Robusthed og skrøbelighed: Fantasmer? Af Ole Fogh Kirkeby

Socialpædagogen i socialpsykiatrien - professionalisme og etik mellem subjekt- og objektpositioner. Af Marianne Træbing Secher

Om psykiatriens videnskabelige fundament. Af Malene Broch Clemmensen

Fra dramaturgi til pædagogik. Af Lise Lotte Helm Petersen

”Jeg har ligesom lært ikke at spørge ind til andre. Af Anne Mia Steno og Birgitta Frello

Socialpædagogiske muligheder med velfærdsteknologi i social- og behandlingspsykiatri.

Af Villads Bach Petersen

Professionalitet og medlemsdemokrati - en særlig pædagogisk udspændthed? Af Gundi Schrötter Johannsen og Anette Nielsen

Hjælp er ikke bare hjælp - eksempler fra socialpsykiatrien. Af Torben Dalum, Anthon Sand Jørgensen og Lotte Junker Harbo

BOGANMELDELSE:

"Oskar Plougmand: Forstanderfamilie på døgninstitution .........."  Af Torsten Erlandsen

 

Tilbage til toppen
PRIS: KR. 150,00
KØB

Tidsskrift for Socialpædagogik 20. årg. nr. 1, 2017

Tema: PROFESSIONSVIDEN OG UDDANNELSESVIDEN

TEMAARTIKLER:

Tab af autoritet: Når pædagogik bliver forvaltning. Af Anders "Nold" Petersen

Studerendes perspektiv på uddannelses­forløb med fokus på eksistentiel og fænomenologisk opmærksomhed.

Af Hanne Laursen og Isabell Friis Madsen

Pædagog­studerende skaber professionsviden: Sådan kan der ­arbejdes med førstepersons­perspektiver i praksis. Af Nadia Norling Klarsgaard, Trine Høgh og Jesper Dam Larsen

Da de ikke-stolte blev stolte: Om udviklingshæmmedes stoltheder. Af Mikkel Vinding og Michael Vinding Clausen

Voksen­handicapfeltet som en væsentlig del af et social­pædagogisk felt? Har feltet plads nok i tidsskriftet? Af Britta Nørgaard

En fælles faglig forståelse: En nødvendighed i pædagogisk arbejde. Af Kristian Andersen

Pædagogers profession og uddannelse: Sammenlægninger, modsætninger. Af Karsten Tuft

På sporet efter den tabte socialpædagogik. Af Søren Hegstrup

Tilbage til toppen
PRIS: KR. 150,00
KØB

Tidsskrift for Socialpædagogik 19. årg. nr. 2, 2016

Tema: ANDERLEDESHEDENS VÆKSTRUM

TEMAARTIKLER:

Det første man måske tænker på er, at det er en ghetto… Unges perspektiver på tilhørsforhold og stigmatisering. Af Gro Hellesdatter Jacobsen

I skolen lærer vi for lidt. Af Mona Kjær Ditlevsen

STU-unges veje til at rejse i og med sit fritidsliv. Af Lisbeth Larsen og Benedicte Bernstorff

Ind og ud af reservatet. Af Marianne Gaj Jessen og Anders Refslund Hamming

De måske rentable? Af Frank Bylov

Forandring sker i fællesskaber. Af Jonna Nøttrup

Identitet, selvteknologier og mulige talehandlinger. Af Gundi Schrötter Johannsen

Anderledeshedens økologier. Af Frank Bylov

Tilbage til toppen
PRIS: KR. 33,00
KØB

Tidsskrift for Socialpædagogik 19. årg. nr. 1, 2016

Tema: SOCIALT  ENTREPRENØRSKAB

Nyt i DFS. Af Lotte Junker Harbo & Torsten Erlandsen

TEMAARTIKLER:

Diakoniens pioner. Af Bodil Lodberg & Hanne Føns

Socialøkonomi giver udsatte livskvalitet. Af Torben Lindberg

Socialt entreprenørskab eller demokratisk entreprenørskab! Af Mette Lund

Entreprenørskab og innovation i de pædagogiske og socialfaglige uddannelser. Af Esben Hulgaard

Samskabelse som platform for socialt entreprenørskab. Af Anders Winther

ØVRIGE ARTIKLER:

Alsidige bevægelsesaktiviteter – et bærende fundament for sundhedspædagogisk arbejde. Af Jette Lindgaard & Bent Vigsø

For lidt fokus på ny international klagemulighed for personer med handicap. Af Anita Schou-Hedegaard

Når evidens undersøges. Af Kristine Kirkegaard Jochumsen

En gave til manden på bænken. Af Mikkel Snorre Boysen

Konference om plejefamilieområdet. Af Mette Vestergaard

Læring i transformation – Erkendelse i praksis. En metode til praksis- og organisationsudvikling. Af Keld Trækjær & Thomas Warring Stubben

Tilbage til toppen
PRIS: KR. 33,00
KØB

Tidsskrift for Socialpædagogik 18. årg. nr. 2, 2015

Tema: INKLUSION

TEMAARTIKLER:

Hvad skal en god socialpædagog stå fast på, når hun bevæger sig? Af Svend Bak

Inklusion er ikke et enten-eller: Børns deltagelsesmuligheder er forskellige fra fællesskab til fællesskab i skoledagen og rammerne for deltagelse skal sættes af de fagprofessionelle. Af Lotte Junker Harbo

In/eksklusionsprocesser på voksenhandicapområdet – et socialpædagogisk perspektiv. Af Kristine Buus Johansen & Anthon Sand Jørgensen

Inkludering – også i forskningsprocessen. Af Karen Møller-Jensen

ØVRIGE ARTIKLER:

Robusthed – et meningsfuldt pejlemærke i det pædagogiske arbejde. Af Jette Lindgaard & Bent Vigsø

Pædagogprofessionen og skolen. Af Steffen Kaspersen

”Hopper du ikke på ambulancen, så mister du chancen”. Socialpædagogiske indsatser i arbejdet med unge i bandegrupperinger – set fra de unge bandemedlemmers perspektiver. Af Kirsten Elisa Petersen

Tilbage til toppen
PRIS: KR. 33,00
KØB

Tidsskrift for Socialpædagogik 18. årg. nr. 1, 2015

Tema: FATTIGDOM

TEMAARTIKLER:

Fattigdom i Danmark – i et børneperspektiv. Af John Andersen, Jørgen Elm Larsen & Maja Müller

Fattigdommen vender tilbage, og hvad gør socialpædagoger ved den? Af Niels Rosendal Jensen

Kirkens Korshærs arbejde med fattige. Af Dorthe Olsen, Hanne Okwera og Maja Bemo Trane

Tro, håb og betydningsfulde relationer. Af Anne Bang Lind-Holm

Charity economy – a symbol of a fundamental shift in Europe. Af Fabian Kessl

ØVRIGE ARTIKLER:

Haven som lærested: Om udviklingen af mulighedsgørende pædagogik i pædagogiske haver. Af Karen Møller-Jensen

Udviklingsmuligheder, krav og udfordringer i børns hverdagsliv. Af Gitte Stokholm

Magtanvendelse i socialpædagogisk arbejde med anbragte børn og unge. Af Steen Juul Hansen og Lars Christian Aagerup

Kampen om hunden. Af Helle Lykke Nielsen.

Tilbage til toppen
PRIS: KR. 33,00
KØB

Tidsskrift for Socialpædagogik 17. årg. nr. 2, december 2014

Tema: DE PROFESSIONELLES DØMMEKRAFT

Hvordan kan jeg ane det jeg gør, er rigtigt? – Dømmekraft er at handle med kritisk omtanke ud fra en selvstændig stillingtagen. Af Anders ”Nold” Petersen

Dømmekraft, didaktik og dannelse. Af Lise Ovesen Skjeldmose og Britta Nørgaard

Anerkendelse, inklusion, lærerplaner - ”Det har vi jo faktisk altid gjort”. Af Hanne Hede Jørgensen

Når den faglige enighed svækker dømmekraften. Af Keld Trækjær og Thomas Waring Stubben m.fl.

Etik og ansvar, symmetri eller asymmetri? Det professionelle møde anskuet ud fra filosoffen Emmanuel Lévinas. Af Britta Nørgaard

Inkluderende pædagogik i praksis – en fortælling fra en specialbørnehave. Af Marieke Brinck, Charlotte Louises Madsen, Rikke Hoff og Ena Julia Boutrup Sørensen

Hvad er god inklusionspraksis? Af Ina Rathmann og Lotte Junker Harbo

Forringer anbringelse uden for hjemmet børn og unges livschancer? Af Lars Ladefoged

Harald Rasmussen: En pædagogisk ildsjæl – udviklet af praksis og vejledt af teori. Af Stig Brostrøm, Søren Hegstrup og Niels Rosendal Jensen

Tilbage til toppen
PRIS: KR. 33,00
KØB

Tidsskrift for Socialpædagogik 17. årg. nr. 1, juni 2014

Tema: HANDICAPKONVENTIONEN

FN´s konvention om rettigheder for personer med handicap. Af Ditte Sørensen

Handicapkonventionen – en udfordring til den

socialpædagogiske faglighed. Af Ditte Sørensen

Handicap og informations- og kommunikationsteknologi. Af Jesper Holst

Retten til livet – handicapkonventionens artikel 10. Af Birgit Kirkebæk

De nye omsorgsfabrikker. Af Thomas Gruber

Hvilken ret til uddannelse? – Ret til hvilken uddannelse? Af Signe Højsteen

Må vi så være her! Af Henning Jahn

Retten til at tage del i kulturlivet: Jamen logger man sig ikke bare på med NEM ID? Af Frank Bylov

Når de institutionelle rammer sætter dagsordenen for borgerens delagtighed i eget liv. Af Charline Amdisen Bossen & Benedicte Bernstorff

Selvinklusion og socialpædagogik. Af Thomas Schepelern & Martin Starup

Socialpædagogik og overvægt – del 2: Hvad indebærer et (social)pædagogisk perspektiv? Af Jacob Kornbeck

Når normerne skrider – Socialpædagogiske udfordringer i daginstitutioner i udsatte boligområder. Af Anne Knude Wind

Tilbage til toppen
PRIS: KR. 33,00
KØB

Tidsskrift for Socialpædagogik 16. årg. nr. 2, december 2013

Tema: MANUALER OG EVIDENS I SOCIALPÆDAGOGISK ARBEJDE

TEMAARTIKLER:

Multifunc – manual- og forskningsbaseret behandling i institution og familie. Af Sine Møller

Evidens i et filosofisk lys. Af Liza Riis Lange

Evidensbaseret viden. Af Jens Fokdal

En sikker investering? Fra velfærd til effektiv evidens. Af Leo Andersen

dokumentation i socialpædagogisk arbejde. Af Tina Andersen

Hvordan forstås og praktiseres anerkendelsesbegrebet i Aggression replacement Training? Af Lotte Junker Harbo

ØVRIGE ARTIKLER:

Den lille ondskab. Af Ditte Sørensen og Søren Kayser

Honneth – anerkendelse og tingsliggørelse. Af Britta Nørgaard

Små udsatte børns læring og udvikling i vuggestuen – at komme til deltagelse i den pædagogiske hverdag. Af Kirsten Elisa Petersen

Tilbage til toppen
PRIS: KR. 33,00
KØB

Tidsskrift for Socialpædagogik 16. årg. nr. 1, juni 2013

Tema: OMKRING SOCIALPÆDAGOGIKKEN

Et vigtigt fokusområde for socialpædagogikken - ældre og ensomhed. Af Merete Vedel Bundsgaard

Tommelfingerregler i socialpædagogisk arbejde med udsatte børn og unge. Af Steen Juul Hansen

”De giver os noget, vi giver dem noget”. Pædagoguddannelsen som aktør i lokalsamfundet. Af Bodil Klausen

Socialpædagogik – et arbejdsfelt med paradokser. Af Hans Thiersch, oversat og bearbejdet af Britta Kusk Nørgaard

Ikke værre, men sværere end død og sygdom: Om klasseværelsets synkope, normaltakt og kreolisering som intetsted. Af Thomas Dam

At facilitere overgangen fra børnehave til skole. Nedbryd professionsbarrierer og hjælp børnene på vej. Af Helle Frederiksen

Socialpædagogikkens pædagogiske (ud)fordring til individet, fællesskabet og pædagogikken. Af Jacob Kornbeck

Socialpædagogik: Frisætning og/eller kontrol (af de andre og/eller af sig selv)? Af Frank Bylov

Socialpædagogiske profiler: Keld Mølbak - en forstander der levede i og overlevede en lang brydningstid. Af Søren Hegstrup

Tilbage til toppen
PRIS: KR. 33,00
KØB

Tidsskrift for Socialpædagogik 15. årg. nr. 2, december 2012

Tema: DET FÆLLES TREDJE

TEMAARTIKLER

Det fælles tredje – en personlig faghistorie om socialpædagogikkens identitet i en trængselstid. Af Benny Lihme

Det Fælles Tredje – i socialpædagogisk døgninstitutionspraksis. Af Søren Sandbjerg og Tore Kargo

”Det fælles tredje” vil, at det tredje er fælles. Af Karsten Tuft

Thomas Nissen, socialpædagogikken og det fælles tredje. Af Torsten Erlandsen

ØVRIGE ARTIKLER

Etisk oplysthed og dømmekraft - en central kompetence i socialarbejdernes faglighed. Af Søren Kayser og Ditte Sørensen

Inklusion og metodeudvikling. Af Tom Ritchie og Crisstina Munck

Æstetik som metode til inkluderende pædagogik - teater og musik for og med voksne med nedsat funktionsevne. Af Hanne Kusk

Tilbage til toppen
PRIS: KR. 33,00
KØB

Tidsskrift for Socialpædagogik 15. årg. nr. 1, juli 2012

Tema: DIAGNOSER OG DIAGNOSTICERING

Diagnostik i det sociale arbejde. Af Maja Heiner

Diagnosernes himmelflugt, socialpolitik og socialpædagogik. Af Søren Langager

Diagnosticerede børns selvforståelse i et samfundsinkluderende perspektiv. Af Henrik Skovlund

Kan man hjælpe børn med ADHD? Af Mogens Nygaard Christoffersen

Socialpædagogisk arbejde i skolen til fremme af elevernes civile engagement. Af Chris Kyriacou

”Kommer du og spiser morgenmad med mig i morgen?” Af Kirsten Elisa Petersen

Vidensformer og dokumentationspraksis i socialpædagogisk arbejde. Af Anna K. Frørup

Diakoni og socialpædagogik. Af Jens Maibom Pedersen

Tilbage til toppen
PRIS: KR. 33,00
KØB

Tidsskrift for Socialpædagogik 14. årg. nr. 2, 2011

Tema: UDDANNELSE

På vej mod en udviklingsbaseret pædagoguddannelse? Af Line Togsverd og Jan Jaap Rothuizen

Socialpædagogik som videnskab udgør grundlaget for uddannelsen af socialpædagoger. Af Niels Rosendal Jensen

Læringens mange ansigter. Af Gorm Hansbøl

Blev socialpædagogikken umoderne da samfundet blev senmoderne? Af Anne-Mette Brandt

Jens Sigsgaard, pædagogikken og pædagoguddannelsen. Af Claus Henriksen

Tilbage til toppen
PRIS: KR. 33,00
KØB

Udvalgte artikler

Artiklerne nedenfor kan du downloade gratis. De læses i Acrobat Reader, som du kan downloade her:

HENT

Kim Lee, Sarah Theilsø Morgan, Jens Jørgen Astrupgaard, Lærke Pallesen og Jeanette Reffstrup Christensen: Velfærdsteknologi, institutionelle logikker og krydspres i det pædagogiske arbejde - Tfs nr. 2, 2019

HENT

Af Steen Juul Hansen og Esben Juul Hansen: Politisk interesse og politisk styring af anbringelsesområdet for udsatte børn og unge - Tfs nr. 2, 2019

HENT

Anette Boye Koch og Hanne Hede Jørgensen: Pædagogers arbejde med børneperspektiver - TfS 2018

HENT

Jette Lindgaard og Bent Vigsø: Liv og lær - UfN 2018

HENT

Nadia Norling Klarsgaard, Trine Høgh og Jesper Dam Larsen: Pædagogstuderende skaber professionsviden - Tfs 2017

HENT

Lise Lotte Strandgaard Helm-Petersen: Fra dramaturgi til pædagogik - TfS 2017

HENT

Ina Rathmann og Lotte Junker Harbo: Kampen på slagmarken - UfN 2017

HENT

Jette Lindgaard og Bent Vigsø: Vi løfter i flok - UfN 2017

HENT

Niels Ejbye-Ernst: Socialpædagogisk arbejde i naturen - tendenser indenfor et felt i udvikling - UfN 2017

HENT

Britta Nørgaard: Honneth – anerkendelse og tingsliggørelse - TfS 2013

HENT

Anne-Sofie Aalborg: Vurdering af risiko for vold i socialpsykiatrien - UfN 2016

HENT

Britta Nørgaard: Fravær kan være ganske sigende - refleksioner, konferenceerfaringer og –oplevelser - UfN 2016

HENT

Lise Usinger og Susanne Bay Sønderbæk: Casestudiet - UfN 2016

HENT

Britta Nørgaard: Axel Honneth og en teori om anerkendelse - TfS 2005

HENT

Hermann Giesecke: Socialpædagogik og skolen - Foredrag 1998

HENT

Inge Marie Skaarup: Pædagoger, børnehaver og social kapital - TfS 2010

HENT

Jacob Kornbeck: Fælles kerne versus national kontekst Socialpædagogikken på europakortet - TfS 2002

HENT

Jan Jaap Rothuizen: Man kan ikke vide alt... - TfS 2007

HENT

Jan Jaap Rothuizen: På sporet af praktisk professionskundskab - TfS 2004

HENT

Jesper Holst og Bent Madsen: Socialpædagogik og det senmodeme - 1998

HENT

Johny Lauritsen: Socialpædagogik - en etikkens didaktik - TfS 2005

HENT

Karin Kildedal: Den uaftalte mesterlære - TfS 2001

HENT

Karsten Tuft: Socialpædagogik - TfS 2003

HENT

Karsten Tuft: Socialpædagogik mellem professionsudøvelse og professionsuddannelse (2.del) - TfS 2007

HENT

Klaus Kasper Kofod: Organisering og ledelse i socialpædagogiske institutioner - TfS 2005

HENT

Lars-Henrik Schmidt: Socialpædagogikkens genkomst - Foredrag 1998

HENT

Morten Ejrnæs: Pædagoger, forskere og diskursen om social arv - TfS 2008

HENT

Niels Rosendal Jensen: Den socialpædagogiske vinkel på ungearbejdet - TfS 2003

HENT

Peter Østergaard Andersen: Socialpædagogik, risiko og kontrol - 2001

HENT

Roger Mathiesen: Fokus  på sosialpedagogikkens teoretiske grunnlag - 1998

HENT

Søren Hegstrup: Socialpædagogikkens forsvinden og mulige genkomst - TfS 2005

HENT

Torsten Erlandsen: Hvem navngav “socialpædagogerne” i Danmark - TfS 2006

Tilbage til toppen