Dansk Forening for

Socialpædagogik

Tidsskrift for Socialpædagogik

Vil du være medlem - eller vil du forny dit medlemskab?

Så skal du registrere dig, så vi kan få dig ind i vores digitale medlemskartotek.

KLIK HER

Call for papers:

 

KERNEFAGLIGHED

 

Findes der en socialpædagogisk kernefaglighed?

 

Er der noget der gør, at pædagogik og/eller social-pædagogik er et helt særligt fag?

 

Vi ønsker med dette nummer af tidsskriftet at forfølge spørgsmålet om hvad kernefaglighed kan være.

Vi efterlyser artikler, der anskueliggør kernefaglighed i praksis, artikler der historisk, filosofisk, sociologisk, eller antropologisk.

 

Hent hele call'et her

Mættede fænomener
Af Marianne Træbing Secher
Socialpædagogikken er indimellem sidste instans, for borgeren der er ”opgivet” af det almindelige velfærdssystem. Der bør derfor være metoder i socialpædagogikken, der peger på, hvad vi gør, når vi ikke kan opnå den forståelse, der ellers er så central for samarbejdet med borgeren. Der bør derfor være metoder i socialpædagogikken, der peger på, hvad vi gør, når vi ikke kan opnå den forståelse, der ellers er så central for samarbejdet med borgeren.
 
Download artiklen gratis HER
Velfærdsteknologi, institutionelle logikker og krydspres i det pædagogiske arbejde

Af: Kim Lee, Sarah Theilsø Morgan, Jens Jørgen Astrupgaard, Lærke Pallesen og Jeanette Reffstrup Christensen.

Indenfor den offentlige sektor har der gennem de sidste 10 år været fokus på, hvordan velfærdsteknologi påvirker borgere, og på hvordan medarbejdere, der betjener teknologier, oplever deres arbejde.

Artiklen sætter fokus på, hvordan de pædagogiske medarbejdere oplever det at arbejde med spiserobotter i relation til deres faglighed.

 

Download artiklen gratis HER

Tilbage til toppen

Velkommen til Dansk Forening for Socialpædagogik. Foreningen er stiftet i 1997 og vores formål er at sætte socialpædagogik til debat i offentligheden.

 

Det gør vi på flere måder:

 

*    To gange årligt udgiver vi Tidsskrift for Socialpædagogik. Hvert nummer sætter fokus på ét tema som rammer indenfor vores brede forståelse af socialpædagogik som tænkning. Til eksempel kan nævnes temaer som socialt entreprenørskab, fattigdom, dømmekraft, evidens og handicapkonventionen.

 

*   Hvert temanummer følges op af en temadag for vores medlemmer. Her er der mulighed for at lytte til og debattere oplæg fra bidragsydere i det aktuelle temanummer.

 

*    På vores hjemmeside www.socialpaedagogik.dk udgiver vi artikler, der ligger udenfor tidsskriftets temaer, men som vi stadig finder relevante i forhold til vores formål.

 

Ovenstående bringes til live af medlemmer og af den arbejdende bestyrelse (bestyrelsen præsenteres her:)

Medlemskab

Du bliver medlem af Dansk Forening for Socialpædagogik ved at klikke dig ind på  Werkshop.dk hvor du også kan tegne enkelt- eller institutions-abonnement på Tidsskrift for Socialpædagogik.

Når du registrer dig, får du samtidig dit log-on til foreningens elektroniske publikationer.

Prisliste 2020

Medlemskab incl. abonnement på Tidsskrift for Socialpædagogik, web-abonnement og løssalg

Institution (3 eks.)

Fuldt medlemskab

Pensionist

Studerende

Klassesæt 2x20 eks. pr. år

Løssalg pr. eks. (2017-2019)

Løssalg pr. eks. (før 2017)

Kun elektronisk

  700,00 kr.

  390,00 kr.

  300,00 kr.

  300,00 kr.

1.800,00 kr.

  150,00 kr.

33,00 kr.

300,00 kr.

Tidsskrift for Socialpædagogik - nye og ældre udgaver - kan købes på on-line handelssiden Werkshop.dk

Når du flytter, giv da venligst besked om ny adresse til Werkshop, så du er sikker på fortsat at modtage tidsskriftet samt indkaldelser til arrangementer og generalforsamling

Kontakt

Henvendelse vedrørende køb af tidsskrifter og medlemskaber skal ske til sekretariatet hos Werk Grafisk,  tlf. 86275499, mail: sekretariat@socialpaedagogik.dk

Henvendelse omkring foreningens og tidsskriftets aktiviteter: Formand: Lotte Junker Harbo, mail formand@socialpaedagogik.dk

Næstformand: Torsten Erlandsen, mail: naestformand@socialpaedagogik.dk

Kasserer: Karsten Jørgensen, mail: kasserer@socialpaedagogik.dk

Privatlivspolitik

Vi behandler personoplysninger og skal overholde lovgivningen og principperne for god databehandlings-skik. Derfor har vi vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi behandler personoplysninger, der sikrer en lovlig og gennemsigtig behandling.

 

Vi behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål og ud fra foreningens legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendigt, det vil sige når den administrative gang omkring dit medlemskab er afsluttet – eller når du beder os om det.

 

Dansk Forening for Socialpædagogik er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan altid kontakte foreningens data-kontaktperson, som er: Lotte Junker Harbo, formand.

 

Hent den fulde privatlivspolitik som PDF-dokument HER

Bestyrelsen

Formand

Lotte Junker Harbo.

Lektor ved efter-og videreuddannelsen i VIA.

formand@socialpaedagogik.dk

Næstformand

Torsten Erlandsen, seniorforsker, DPU, Aarhus Universitet, Campus Emdrup.

naestformand@socialpaedagogik.dk

Kasserer

Karsten Jørgensen, konsulent

kasserer@socialpaedagogik.dk

Tilbage til toppen

Øvrige bestyrelsesmedlemmer

Anne Mia Steno, antropolog, ph.d. Professionshøjskolen København

steno@hotmail.dk

Niels Rosendal Jensen, lektor, DPU, Århus Universitet, Campus Emdrup

nrj@edu.au.dk

Jacob Kornbeck, fuldmægtig, Europa-kommissionen, Bruxelles, Belgien.

jacob.kornbeck@edps.europa.eu

Jan Jaap Rothuizen, lektor, ph.d., Pædagoguddannelsen, VIA UC

jjr@via.dk

Mette Rømer, post doc institut for sociologi og socialt arbejde, Aalborg Universitet

romer@socsci.aau.dk

Benedicte Bernstorff, lektor ved pædagoguddannelsen UCSyd

bsbj@ucsyd.dk

Kirsten Elisa Petersen, lektor, DPU, Århus Universitet, Campus Emdrup

kepe@edu.au.dk

Anthon Sand Jørgensen, lektor ved pædagoguddannelsen i VIA

asj@via.dk

Anders Nold Petersen.

Lektor ved pædagoguddannelsen i VIA

Hanne Føns, underviser ved Diakonhøjskolen

hf@diakonhojskolen.dk

Thomas Waring Stubben, lektor pædagoguddannelsen UCN

tsp@ucn.dk

Hanne Meyer-Johansen

Adjunkt og Ph.d., University College Copenhagen Faculty of Social Education, Social Work and Administration

Æresmedlemmer

Karsten Tuft, seniorforsker, ph.d.

birk_tuft@stofanet.dk

Søren Hegstrup, konsulent.

s@hegstrup.dk

Tilbage til toppen

Revisorer: Johny Lauritsen, Kirsten Burgsø og Søren K. Lauridsen

Socialpædagogiske links

Danske foreninger og organisationer

Dansk Pædagogisk Forum (1991): http://www.paedagogiskforum.dk/

 

Det Pædagogiske Selskab af 1820: http://www.detpaedagogiskeselskab.dk/

 

Uddannelse – Selskabet for skole- og uddannelseshistorie: http://www.uddannelseshistorie.dk/

 

Dansk Forsorgshistorisk Museum: http://www.forsorgshistorien.dk

 

FORSA – Foreningen for forskning i socialt arbejde: http://www.forsa.dk/

 

TABUKA – Landsforeninger for tidligere og nuværende anbragte: http://tabuka.dk

 

Baglandet: http://www.baglandet.net/

 

Børnerådet: http://www.boerneraadet.dk/

 

Anbragt i historien: http://www.anbragtihistorien.dk/litteratur-og-arkiv/billeder/bornehjem/godhavn.html

 

LEV: http://www.lev.dk/

 

Dansk Handicaporganisationer: http://www.handicap.dk/

 

Landsforeningen Sind: http://www.sind.dk/

 

Socialpædagogerne: http://www.sl.dk/

 

BUPL: http://www.bupl.dk/

 

Børn & Unge Forskning: https://bupl.dk/forskning-udvikling/boernunge-forskning/

 

Pædagogprofessionens historie - BUPL:  https://bupl.dk/artikel/paedagogprofessionens-historie/

 

LFS: https://www.lfs.dk/

 

Socialpædagogernes vidensbank: https://viden.sl.dk/

 

PLS – Pædagogstuderendes Landssammenslutning: http://www.pls.dk/

 

MANGLER DER NOGEN ? SEND FORSLAG TIL sekretariat@socialpaedagogik.dk

Internationale organisationer

AIEJI – International organisation for socialpædagoger: http://aieji.net/

 

FICE – International: http://www.fice-inter.net/

 

FECET - European Social Education Training: http://www.feset.org/

 

IFSW – International Federation of Social Workers: http://ifsw.org/

 

Better Care Network: http://www.bettercarenetwork.org/BCN/

 

SOS Childrens Villages International: http://www.sos-childrensvillages.org/

 

Eurochild: http://www.eurochild.org/

 

Nordisk välfardsforskning | Nordic Welfare Research: www.idunn.no/nordisk_valfardsforskning

 

MANGLER DER NOGEN ? SEND FORSLAG TIL: sekretariat@socialpaedagogik.dk

Vidensressourcer

SL’s Vidensbank  http://www.slvidensbank.dk/BUPL Pædagogprofessionen:

http://www.bupl.dk/paedagogik/paedagogprofessionen?OpenDocument

 

Børn&Unge Forskning: http://www.bupl.dk/forskning/boern_og_unge_forskning?OpenDocument

 

Ankestyrelsen: http://ast.dk/

 

Socialstyrelsen: http://www.socialstyrelsen.dk/

 

Tilbudsportalen: http://www.tilbudsportalen.dk/

 

Danmarks statistik: https://www.dst.dk/da/

 

MANGLER DER NOGEN ? SEND FORSLAG TIL: sekretariat@socialpaedagogik.dk

Andre pædagogiske tidsskrifter

Dansk pædagogisk Tidsskrift: http://www.dpt.dk/

 

Uddannelseshistorie – Årbogen: http://www.uddannelseshistorie.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=7

 

Gjallerhorn – Tidsskrift for professionsstudier: http://www.viauc.dk/udvikling-og-forskning/enhed-for-professionsforskning/gjallerhorn/Sider/gjallerhorn.aspx

 

VERA – Tidsskrift for pædagoger: http://www.vera.dk/

 

Socialpædagogen: http://www.socialpaedagogen.dk/

 

Børn og Unge: http://www.bupl.dk/fagbladet_boern_og_unge?opendocument

 

International Journal of Social Pedagogy: http://www.internationaljournalofsocialpedagogy.com/index.php?journal=ijsp&page=index

 

MANGLER DER NOGEN ? SEND FORSLAG TIL: sekretariat@socialpaedagogik.dk

Tilbage til toppen