Hent ny viden
Arrangementer
Foreningsnyt
Del din viden

Dansk Forening for

Socialpædagogik

Tidsskrift for Socialpædagogik

Læs  Katrine Friisberg artikel fra Temadagen "Anderledeshedens vækstrum" den 9. marts 2017

Tilbage til toppen

Velkommen til Dansk Forening for Socialpædagogik. Foreningen er stiftet i 1997 og vores formål er at sætte socialpædagogik til debat i offentligheden.

 

Det gør vi på flere måder:

 

*    To gange årligt udgiver vi Tidsskrift for Socialpædagogik. Hvert nummer sætter fokus på ét tema som rammer indenfor vores brede forståelse af socialpædagogik som tænkning. Til eksempel kan nævnes temaer som socialt entreprenørskab, fattigdom, dømmekraft, evidens og handicapkonventionen.

 

*   Hvert temanummer følges op af en temadag for vores medlemmer. Her er der mulighed for at lytte til og debattere oplæg fra bidragsydere i det aktuelle temanummer.

 

*    På vores hjemmeside www.socialpaedagogik.dk udgiver vi artikler, der ligger udenfor tidsskriftets temaer, men som vi stadig finder relevante i forhold til vores formål.

 

Ovenstående bringes til live af medlemmer og af den arbejdende bestyrelse (bestyrelsen præsenteres her:)

Medlemskab

Du bliver medlem af Dansk Forening for Socialpædagogik ved at indbetale kontingent på:

Reg. nr. 1551, konto nr. 16713031. Husk at oplyse navn og adresse.

Prisliste 2017

Medlemskab incl. abonnement på Tidsskrift for Socialpædagogik, web-abonnement og løssalg

Institution

Fuldt medlemskab

Pensionist

Studerende

Klassesæt 20 eksemplarer

Løssalg pr. eks.

Kun elektronisk

Enkelte artikler

  700,00 kr.

  390,00 kr.

  300,00 kr.

  300,00 kr.

1.800,00 kr.

  90,00 kr.

  300,00 kr.

  30,00 kr.

Hent den komplette prisliste

Løssalg af tidsskriftet og tidligere numre kan rekvireres hos Karin Henriksen sekretariat@socialpaedagogik.dk

Når du flytter, giv da venligst besked om ny adresse til sekretariatet, så du er sikker på fortsat at modtage tidsskriftet samt indkaldelser til arrangementer og generalforsamling

Tilbage til toppen

Kontakt

Formand

Lotte Junker Harbo, lektor, VIA UC Aarhus, PH.d.-studerende ved AAU Inst. for kommunikation.

formand@socialpaedagogik.dk

Næstformand

Torsten Erlandsen, ekst. lektor, Inst. f. uddannelse og pædagogik (DPU) Aarhus Universitet.   naestformand@socialpaedagogik.dk

Kasserer

Karsten Jørgensen, konsulent

kasserer@socialpaedagogik.dk

Sekretariat

Karin Henriksen, sekretær, Diakonhøjskolen, Århus. sekretariat@socialpaedagogik.dk

Tilbage til toppen

Underskriftsberettiget regnskabsfører

John Karup, forretningsfører, HD (R),

Diakonhøjskolen, Århus.

jk@diakonhojskolen.dk

Øvrige bestyrelsesmedlemmer

Søren Hegstrup, forfatter og foredragsholder. s.hegstrup@gmail.com

Niels Rosendal Jensen, lektor, Inst. f. Uddannelse og Pædagogik (DPU), Århus Universitet, Campus Emdrup

nrj@dpu.dk

Jacob Kornbeck, fuldmægtig, Europa-kommissionen, Bruxelles

jacob.kornbeck@edps.europa.eu

Jan Jaap Rothuizen, lektor VIA UC, Pædagoguddannelsen, Aarhus

jjr@viauc.dk

Keld Trækjær, lektor, UC Nord, Pædagoguddannelsen Aalborg

ket@ucn.dk

Benedicte Bernstorff

bsbj@ucsyd.dk

Kirsten Elisa Petersen, lektor, Inst. f. Uddannelse og Pædagogik (DPU), Århus Universitet, Campus Emdrup

kepe@dpu.dk

Anton Sand Jørgensen, lektor VIA UC, Pædagoguddannelsen, Aarhus

Anders Nold Petersen, adjunkt VIA UC, Pædagoguddannelsen, Randers

Hanne Føns, Diakonhøjskolen

Æresmedlem

Tilbage til toppen

Revisorer: Johny Lauritsen, Kirsten Burgsø og Søren K. Lauridsen

Socialpædagogiske links

Danske foreninger og organisationer

Dansk Pædagogisk Forum (1991): http://www.paedagogiskforum.dk/

 

Det Pædagogiske Selskab af 1820: http://www.detpaedagogiskeselskab.dk/

 

Uddannelse – Selskabet for skole- og uddannelseshistorie: http://www.uddannelseshistorie.dk/

 

Historisk Selskab for Handicap og Samfund: http://www.handicaphistoriskselskab.dk/

 

Dansk Forsorgshistorisk Museum: http://www.forsorgshistorien.dk

 

Center for Handicap Historisk Forskning: http://www.handicaphistorie.dk/chf/

 

FORSA – Foreningen for forskning i socialt arbejde: http://www.forsa.dk/

 

TABUKA – Landsforeninger for tidligere og nuværende anbragte: http://tabuka.dk

 

Baglandet: http://www.baglandet.net/

 

Børnerådet: http://www.boerneraadet.dk/

 

Anbragt i historien: http://www.anbragtihistorien.dk/litteratur-og-arkiv/billeder/bornehjem/godhavn.html

 

LEV: http://www.lev.dk/

 

Dansk Handicaporganisationer: http://www.handicap.dk/

 

Landsforeningen Sind: http://www.sind.dk/

 

FICE – Danmark: http://www.fice.dk/

 

Socialpædagogerne: http://www.sl.dk/

 

BUPL: http://www.bupl.dk/

 

LFS: https://www.lfs.dk/

 

PLS – Pædagogstuderendes Landssammenslutning: http://www.pls.dk/

 

MANGLER DER NOGEN ? SEND FORSLAG TIL sekretariat@socialpaedagogik.dk

Internationale organisationer

AIEJI – International organisation for socialpædagoger: http://aieji.net/

 

FICE – International: http://www.fice-inter.net/

 

FECET - European Social Education Training: http://www.feset.org/

 

IFSW – International Federation of Social Workers: http://ifsw.org/

 

Better Care Network: http://www.bettercarenetwork.org/BCN/

 

SOS Childrens Villages International: http://www.sos-childrensvillages.org/

 

Eurochild: http://www.eurochild.org/

 

Nordisk välfardsforskning | Nordic Welfare Research: www.idunn.no/nordisk_valfardsforskning

 

MANGLER DER NOGEN ? SEND FORSLAG TIL: sekretariat@socialpaedagogik.dk

Vidensressourcer

SL’s Vidensbank  http://www.slvidensbank.dk/BUPL Pædagogprofessionen:

http://www.bupl.dk/paedagogik/paedagogprofessionen?OpenDocument

 

Børn&Unge Forskning: http://www.bupl.dk/forskning/boern_og_unge_forskning?OpenDocument

 

Ankestyrelsen: http://ast.dk/

 

Socialstyrelsen: http://www.socialstyrelsen.dk/

 

Tilbudsportalen: http://www.tilbudsportalen.dk/

 

Danmarks statistik: https://www.dst.dk/da/

 

MANGLER DER NOGEN ? SEND FORSLAG TIL: sekretariat@socialpaedagogik.dk

Andre pædagogiske tidsskrifter

Dansk pædagogisk Tidsskrift: http://www.dpt.dk/

 

Uddannelseshistorie – Årbogen: http://www.uddannelseshistorie.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=7

 

Gjallerhorn – Tidsskrift for professionsstudier: http://www.viauc.dk/udvikling-og-forskning/enhed-for-professionsforskning/gjallerhorn/Sider/gjallerhorn.aspx

 

VERA – Tidsskrift for pædagoger: http://www.vera.dk/

 

Socialpædagogen: http://www.socialpaedagogen.dk/

 

Børn og Unge: http://www.bupl.dk/fagbladet_boern_og_unge?opendocument

 

International Journal of Social Pedagogy: http://www.internationaljournalofsocialpedagogy.com/index.php?journal=ijsp&page=index

 

MANGLER DER NOGEN ? SEND FORSLAG TIL: sekretariat@socialpaedagogik.dk

Tilbage til toppen