Dansk Forening for

Socialpædagogik

Tidsskrift for Socialpædagogik

Vil du være medlem - eller vil du forny dit medlemskab?

Så skal du registrere dig, så vi kan få dig ind i vores digitale medlemskartotek.

KLIK HER

Temadag 15. marts 2018 på DPU Campus Emdrup
Dansk Forening for Socialpædagogik holder temadag d. 15. marts 2018 kl. ca. 12.30 - 18.00 på DPU Campus Emdrup, Tuborgvej 164, København NV.
Temadagen tager udgangspunkt i temaet i det nye nummer af Tidsskrift for Socialpædagogik, "Psykiatri i et socialpædagogisk perspektiv".
Se programmet HER

Pædagogstuderende skaber professionsviden

Nu kan du gratis downloade Nadia Norling Klarsgaard, Trine Høgh og Jesper Dam Larsens artikel  fra Tidsskrift for Socialpædagogik nr. 1 - 2017: "Pædagogstuderende skaber professionsviden", hvor de skriver om førstepersonsperspektiver i praksis
Download artiklen HER
Fra dramaturgi til pædagogik
Lise Lotte Strandgaard Helm-Petersen argumenterer i denne artikel for en dramaturgisk inspireret semantik som bidrag til et sprog, der kan øge transparens og dermed respekt og selvrespekt i forhold til nogle af de betydningsfulde socialpædagogiske kompetencer.
Download artiklen gratis HER
Tilbage til toppen

Velkommen til Dansk Forening for Socialpædagogik. Foreningen er stiftet i 1997 og vores formål er at sætte socialpædagogik til debat i offentligheden.

 

Det gør vi på flere måder:

 

*    To gange årligt udgiver vi Tidsskrift for Socialpædagogik. Hvert nummer sætter fokus på ét tema som rammer indenfor vores brede forståelse af socialpædagogik som tænkning. Til eksempel kan nævnes temaer som socialt entreprenørskab, fattigdom, dømmekraft, evidens og handicapkonventionen.

 

*   Hvert temanummer følges op af en temadag for vores medlemmer. Her er der mulighed for at lytte til og debattere oplæg fra bidragsydere i det aktuelle temanummer.

 

*    På vores hjemmeside www.socialpaedagogik.dk udgiver vi artikler, der ligger udenfor tidsskriftets temaer, men som vi stadig finder relevante i forhold til vores formål.

 

Ovenstående bringes til live af medlemmer og af den arbejdende bestyrelse (bestyrelsen præsenteres her:)

Medlemskab

Du bliver medlem af Dansk Forening for Socialpædagogik ved at klikke dig ind på  Werkshop.dk hvor du også kan tegne enkelt- eller institutions-abonnement på Tidsskrift for Socialpædagogik.

Når du registrer dig, får du samtidig dit log-on til foreningens elektroniske publikationer.

Prisliste 2017

Medlemskab incl. abonnement på Tidsskrift for Socialpædagogik, web-abonnement og løssalg

Institution (3 eks.)

Fuldt medlemskab

Pensionist

Studerende

Klassesæt 2x20 eks. pr. år

Løssalg pr. eks. (2016-2017)

Løssalg pr. eks. (før 2016)

Kun elektronisk

  700,00 kr.

  390,00 kr.

  300,00 kr.

  300,00 kr.

1.800,00 kr.

  150,00 kr.

90,00 kr.

  300,00 kr.

Hent den komplette prisliste

Tidsskrift for Socialpædagogik - nye og ældre udgaver - kan købes på on-line handelssiden Werkshop.dk

Når du flytter, giv da venligst besked om ny adresse til Werkshop, så du er sikker på fortsat at modtage tidsskriftet samt indkaldelser til arrangementer og generalforsamling

Kontakt

Henvendelse vedrørende køb af tidsskrifter og medlemskaber skal ske til sekretariatet hos Werk Grafisk,  tlf. 86275499, mail: sekretariat@socialpaedagogik.dk

Henvendelse omkring foreningens og tidsskriftets aktiviteter: Formand: Lotte Junker Harbo, mail formand@socialpaedagogik.dk

Næstformand: Torsten Erlandsen, mail: naestformand@socialpaedagogik.dk

Kasserer: Karsten Jørgensen, mail: kasserer@socialpaedagogik.dk

 

Bestyrelsen

Formand

Lotte Junker Harbo, lektor, VIA UC Aarhus, PH.d.-studerende ved AAU Inst. for kommunikation.

formand@socialpaedagogik.dk

Næstformand

Torsten Erlandsen, seniorforsker, DPU Aarhus Universitet Campus Emdrup.   naestformand@socialpaedagogik.dk

Kasserer

Karsten Jørgensen, konsulent

kasserer@socialpaedagogik.dk

Tilbage til toppen

Øvrige bestyrelsesmedlemmer

Søren Hegstrup, konsulent.

s.hegstrup@gmail.com

Niels Rosendal Jensen, lektor, DPU, Århus Universitet, Campus Emdrup

nrj@dpu.dk

Jacob Kornbeck, fuldmægtig, Europa-kommissionen, Bruxelles

jacob.kornbeck@edps.europa.eu

Jan Jaap Rothuizen, lektor, ph.d., Pædagoguddannelsen, VIA UC

jjr@viauc.dk

Keld Trækjær, lektor, Pædagoguddannelsen Aalborg, UC Nord

ket@ucn.dk

Benedicte Bernstorff, lektor ved pædagoguddannelsen UCSyd

bsbj@ucsyd.dk

Kirsten Elisa Petersen, lektor, DPU, Århus Universitet, Campus Emdrup

kepe@dpu.dk

Anton Sand Jørgensen, lektor ved pædagoguddannelsen i VIA

Anders Nold Petersen, adjunkt ved pædagoguddannelsen i VIA

Hanne Føns,

Underviser Diakonhøjskolen

Æresmedlem

Tilbage til toppen

Revisorer: Johny Lauritsen, Kirsten Burgsø og Søren K. Lauridsen

Socialpædagogiske links

Danske foreninger og organisationer

Dansk Pædagogisk Forum (1991): http://www.paedagogiskforum.dk/

 

Det Pædagogiske Selskab af 1820: http://www.detpaedagogiskeselskab.dk/

 

Uddannelse – Selskabet for skole- og uddannelseshistorie: http://www.uddannelseshistorie.dk/

 

Historisk Selskab for Handicap og Samfund: http://www.handicaphistoriskselskab.dk/

 

Dansk Forsorgshistorisk Museum: http://www.forsorgshistorien.dk

 

Center for Handicap Historisk Forskning: http://www.handicaphistorie.dk/chf/

 

FORSA – Foreningen for forskning i socialt arbejde: http://www.forsa.dk/

 

TABUKA – Landsforeninger for tidligere og nuværende anbragte: http://tabuka.dk

 

Baglandet: http://www.baglandet.net/

 

Børnerådet: http://www.boerneraadet.dk/

 

Anbragt i historien: http://www.anbragtihistorien.dk/litteratur-og-arkiv/billeder/bornehjem/godhavn.html

 

LEV: http://www.lev.dk/

 

Dansk Handicaporganisationer: http://www.handicap.dk/

 

Landsforeningen Sind: http://www.sind.dk/

 

FICE – Danmark: http://www.fice.dk/

 

Socialpædagogerne: http://www.sl.dk/

 

BUPL: http://www.bupl.dk/

 

LFS: https://www.lfs.dk/

 

PLS – Pædagogstuderendes Landssammenslutning: http://www.pls.dk/

 

MANGLER DER NOGEN ? SEND FORSLAG TIL sekretariat@socialpaedagogik.dk

Internationale organisationer

AIEJI – International organisation for socialpædagoger: http://aieji.net/

 

FICE – International: http://www.fice-inter.net/

 

FECET - European Social Education Training: http://www.feset.org/

 

IFSW – International Federation of Social Workers: http://ifsw.org/

 

Better Care Network: http://www.bettercarenetwork.org/BCN/

 

SOS Childrens Villages International: http://www.sos-childrensvillages.org/

 

Eurochild: http://www.eurochild.org/

 

Nordisk välfardsforskning | Nordic Welfare Research: www.idunn.no/nordisk_valfardsforskning

 

MANGLER DER NOGEN ? SEND FORSLAG TIL: sekretariat@socialpaedagogik.dk

Vidensressourcer

SL’s Vidensbank  http://www.slvidensbank.dk/BUPL Pædagogprofessionen:

http://www.bupl.dk/paedagogik/paedagogprofessionen?OpenDocument

 

Børn&Unge Forskning: http://www.bupl.dk/forskning/boern_og_unge_forskning?OpenDocument

 

Ankestyrelsen: http://ast.dk/

 

Socialstyrelsen: http://www.socialstyrelsen.dk/

 

Tilbudsportalen: http://www.tilbudsportalen.dk/

 

Danmarks statistik: https://www.dst.dk/da/

 

MANGLER DER NOGEN ? SEND FORSLAG TIL: sekretariat@socialpaedagogik.dk

Andre pædagogiske tidsskrifter

Dansk pædagogisk Tidsskrift: http://www.dpt.dk/

 

Uddannelseshistorie – Årbogen: http://www.uddannelseshistorie.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=7

 

Gjallerhorn – Tidsskrift for professionsstudier: http://www.viauc.dk/udvikling-og-forskning/enhed-for-professionsforskning/gjallerhorn/Sider/gjallerhorn.aspx

 

VERA – Tidsskrift for pædagoger: http://www.vera.dk/

 

Socialpædagogen: http://www.socialpaedagogen.dk/

 

Børn og Unge: http://www.bupl.dk/fagbladet_boern_og_unge?opendocument

 

International Journal of Social Pedagogy: http://www.internationaljournalofsocialpedagogy.com/index.php?journal=ijsp&page=index

 

MANGLER DER NOGEN ? SEND FORSLAG TIL: sekretariat@socialpaedagogik.dk

Tilbage til toppen