Kontakt

Henvendelse vedrørende køb af tidsskrifter og medlemskaber skal ske til sekretariatet hos WERKs Grafiske Hus as på tlf. 8627 5499 eller på mail: sekretariat@socialpaedagogik.dk

Henvendelse omkring foreningens og tidsskriftets aktiviteter: Formand: Svend Bak, mail: svendbak@outlook.dk

Alt omkring tidsskriftet, artikelforslag og forespørgsler sendes til Niels Rosendal Jensen, mail: nrj@edu.au.dk

Næstformand: Torsten Erlandsen, mail: naestformand@socialpaedagogik.dk

Kasserer: Karsten Jørgensen, mail: kasserer@socialpaedagogik.dk