Kontakt

Henvendelse vedrørende køb af tidsskrifter og medlemskaber skal ske til sekretariatet hos WERKs Grafiske Hus as på tlf. 8627 5499 eller på mail: sekretariat@socialpaedagogik.dk

Henvendelse omkring foreningens og tidsskriftets aktiviteter:
Formand: Tim Vikær Andersen, mail: tiva@kp.dk

Alt omkring tidsskriftet, artikelforslag og forespørgsler sendes til:
Niels Rosendal Jensen, mail: nrj@edu.au.dk

Næstformand: Benedicte Bernstorff, mail: bsbj@ucsyd.dk

Kasserer: Hanne Føns, mail: hf@diakonhojskolen.dk