Tidsskrift for Socialpædagogik 21. årg. nr. 1, 2018

nr. 1 2018

Tidsskrift for Socialpædagogik 21. årg. nr. 1, 2018

Tema: STEMMER, DER SKAL HAVE PLADS TIL AT BLIVE HØRT OG SOM SKAL HAVE INDFLYDELSE

TEMAARTIKLER:

På sporet af udsatte stemmer
Af Christian Bundgaard Svendsen, Charlotte Vange Løvstad og Hanne Ramsbøl

Børneperspektiver i evaluering af den pædagogiske læreplan i daginstitutioner
Af Dina Dot Dalsgaard Andersen og Jens H. Lund

”Gi’r det mening?”
Af Hanne Føns

Unge stemmer fra positioner i sted og rum – udfordringer til velfærdsprofessionernes arbejde?
Af Asger Brandt, Else Marie Kaasbøl og Tove Rasmussen

Udvikling af forældresamarbejde i et inkluderende perspektiv
Af Dorthe Lau, Keld Ørskov og Rikke Englund Jensen

Parat til uddannelse?
Af Marlene Smith, Else Skibsted og Merete Munkholm

Hjælp borgeren til at sætte sig selv i centrum
Af Gina Lydersen, Tina Munk Kragh og Anita Schou-Hedegaard

Mennesker, inddragelse og problemer
Af Charlotte Vange Løvstad

Det individrettede arbejde i den socialpædagogiske institution
Af Eigil Kristiansen, Nanna Mørck Skaarup, Lotte Junker Harbo og Anne Høj Hansen

Pædagogers arbejde med børneperspektiver (peer reviewed)
Af Anette Boye Koch og Hanne Hede Jørgensen

Boganmeldelse
Af Torsten Erlandsen

Boganmeldelse
Af Torsten Erlandsen

Boganmeldelse
Af Kirsten Elisa Petersen

PRIS: KR. 150,00

KØB nummeret her

Hvis du er medlem af Dansk Forening for Socialpædagogik kan du læse nummeret online her.