Bestyrelsesmøde nr. 67

Referat:

Bestyrelsesmøde nr. 67
Tid: 7. juni 2022
Sted: Online

Dagsorden: Bestyrelsesmøde Dansk forening for Socialpædagogik 7.6.2022 kl. 15-16.30

1. Valg af ordstyrer: Tim

2. Valg af referent: Anthon

3. Godkendelse af dagsorden: Ok

4. Godkendelse af referat fra møde nr. 66, 2022: Ok

5. Opgaver og opgavefordeling i bestyrelsen:
Tim – formand.
Niels Rosendal – næstformand og ansvarshavende redaktør.
Bennedicte – næstformand (adm.).
Hanne Føns – kasser.
Lotte – ansvarlig for SoMe.

Drøftelse og beslutninger vedr. det redaktionelle arbejde:
Jan og Lotte hjælper til med det redaktionelle arbejde.
Medlæser: Svend, Anders og Ingemarie.
Korrekturlæser: hele bestyrelsen.
Fagfællebedømmere: Søren, Jan, Hanne M., Lotte, Bennedicte og Anthon.
Temadags ansvarlige: Bennedicte, Hanne M. og Bente.

6. Fremtidig mødekadence: Øge antal af møder til 4 x bestyrelsesmøder årligt. Heraf et bestyrelsesmøde i forlængelse af generalforsamling.

7. Kommunikation og samarbejde mellem ansvarlige for tidsskrift og ansvarlige for temadage:
En ansvarlig person for det enkelte temanummer er med i gruppen for temadag. Temadag ligger efter udgivelse af temanummer.

8. Evaluering af 24. Årgang nr. 1 og 2 af TfS
Svær fødsel på Low Arousal temanummer der derfor blev udgivet for sent, men temanummeret blandt de mest populære. Stor ros til nyligt afholdt temanummer og temadag om unge.
Forslag: No show fee ifm. temadage. Vi beslutter dog i første omgang med en blødere version hvor tilmeldte deltagere modertager en reminder om temadag.

9. Status for Tidsskrift for Socialpædagogik 25. årgang nr. 2 samt tilknyttet temadag efterår 2022
DFS, Foreningen for forskning i Socialt Arbejde (Forsa), Social Kritik (Tidsskrift), Social politisk forening og Forening til fremme af kritisk socialt arbejde (FKSA) samarbejder om efterårets temadag om Handicap på Diakonhøjskolen – husk at tilmelde jer til dagen på Werk.

10. Tidsskrift for Socialpædagogik 26. årgang nr. 1 og nr 2 og i tilknytning hertil temadag forår 2023, temadag efterår 2023:
Efterår 22 kan ikke omhandle pædagoguddannelsen, da ny reform lader vente på sig. Måske i stedet udarbejde et opsamlingsnummer, hvilket Niels mfl. har overvejelser om. Niels sender snart et Call ud for efterårets temanummer.
Forår 23 – Udsathed rusmidler, herberg mv. Call er på hjemmesiden.
Efterår 23 – Pædagoguddannelsen

11. Evt.
Lottes ide til forskning: Til efteråret opstarter jeg en miniundersøgelse af, hvad vi kan forskningsmæssigt på det socialpædagogiske område i dk, særligt med fokus på uc sektoren, men også universiteterne. Jeg skriver ud med mere når jeg går i gang

Hanne F. informerer om at der var underskud på temadagen forår 2022. Forslag til at dette ikke gentager sig – at deltagere betaler for forplejning.

Tim sender Doodle ud ift. at planlægge næste bestyrelsesmøde.

Ref. Anthon d. 13.6.2022

Hent referatet som PDF