Tidsskrift for Socialpædagogik 20. årg. nr. 1, 2017

nr. 1 2017

Tidsskrift for Socialpædagogik 20. årg. nr. 1, 2017

Tema: PROFESSIONSVIDEN OG UDDANNELSESVIDEN

TEMAARTIKLER:

Tab af autoritet: Når pædagogik bliver forvaltning
Af Anders “Nold” Petersen

Studerendes perspektiv på uddannelsesforløb med fokus på eksistentiel og fænomenologisk opmærksomhed
Af Hanne Laursen og Isabell Friis Madsen

Pædagogstuderende skaber professionsviden: Sådan kan der arbejdes med førstepersonsperspektiver i praksis
Af Nadia Norling Klarsgaard, Trine Høgh og Jesper Dam Larsen

Da de ikke-stolte blev stolte: Om udviklingshæmmedes stoltheder
Af Mikkel Vinding og Michael Vinding Clausen

Voksenhandicapfeltet som en væsentlig del af et socialpædagogisk felt? Har feltet plads nok i tidsskriftet?
Af Britta Nørgaard

En fælles faglig forståelse: En nødvendighed i pædagogisk arbejde
Af Kristian Andersen

Pædagogers profession og uddannelse: Sammenlægninger, modsætninger
Af Karsten Tuft

På sporet efter den tabte socialpædagogik
Af Søren Hegstrup

PRIS: KR. 150,00

KØB nummeret her

Hvis du er medlem af Dansk Forening for Socialpædagogik kan du læse nummeret online her.