Tidsskrift for Socialpædagogik 13. årg. nr. 2, 2010

nr. 2 2010

Tidsskrift for Socialpædagogik 13. årg. nr. 2, 2010

Tema: EFTER KOMMUNALREFORMEN

Redaktionelt forord

TEMAARTIKLER:

En kort historisk sociologisk baggrundsanalyse af den sociale indsats overfor sindslidende
Af Tina Bømler Ussing

Pædagogik som konstanten i foranderlige socialpædagogiske organisationer?
Af Lotte Junker Harbo

Forhistorien og optakten kommunalreformen
Af Asbjørn Agerschou

Børn og ungeområdet efter kommunalreformen
Af Mette Grostøl

Kommunalreformens betydning for handicapområdet
Af Torsten Erlandsen og Ditte Sørensen

Kommunalreformen og pædagoguddannelsen
Af Torsten Erlandsen

Sofie Madsen, 1897-1982
Af Gorm Hansbøl

Socialpædagogik og overvægt. Del 1: Det fysiologisk-medicinske perspektiv udfordret af det socialfaglige perspektiv
Af Jacob Kornbeck

Boganmeldelse. Anne Petersen: Den lille bog om metode
Anmeldt af Hanne Hede Jørgensen

Boganmeldelse. Andreas Gatzemann: Die Erziehung zum “neuen” menschen im Jugendwerkhof Torgau. Andreas Gatzemann: Der Jugendwerkhof Torgau. Das Ende der Erziehung. Münster 2009: Lit Verlag (Studien zur DDR-Gesellschaft, bd. 11)
Anmeldt af Jacob Kornbeck

PRIS: KR. 33,00

KØB nummeret her

Hvis du er medlem af Dansk Forening for Socialpædagogik kan du læse nummeret online her.