Tidsskrift for Socialpædagogik nr. 18, 2006

nr. 18 2006

Tidsskrift for Socialpædagogik nr. 18, 2006

Leder

Socialpædagogik mellem professionsudøvelse og professionsuddannelse
Af Karsten Tuft

Socialpædagogik i omsorg for emmensker med alvorlig demens
Af Helle Krogh Hansen

Institutionsanbragte unges beretninger, relationspædagogik og den senmoderne ledelsesrationalitet
Af Bert van Heel

Et sted at være med
Af Gritt Bykilde og Maria Appel Nissen

Kan social kompetence vægtes for højt
Af Anne Sophie Høegh-Omdal

Kærlighed til verden
Af Reinhard Kahl

Socialpædagogik – et forskningsfelt
Af Søren Langager

Boganmeldelser

PRIS: KR. 33,00

KØB nummeret her

Hvis du er medlem af Dansk Forening for Socialpædagogik kan du læse nummeret online her.