Tidsskrift for Socialpædagogik nr. 21, 2008

nr. 21 2008

Tidsskrift for Socialpædagogik nr. 21, 2008

Leder

Beretning fra Dansk Forening for Socialpædagogiks generalforsamling

Pædagoger, forskere og diskursen om social arv
Af Morten Ejrnæs

Mod en praksisforankret og vidensbaseret socialpædagogik
Af Christina Laugesen

Forskning og udvikling
Af Niels Rosendal Jensen

Udfordringer til lærer- og pædagoguddannelsen i Kosovo
Af Vaxhid Nuredini

Som to hjernehalvdele?
Af Jacob Kornbeck

Anerkendende samarbejde
Af Line Lerche Mørck

Følgeskabet og styringsrelationen i det tværfaglige og tværprofessionelle samarbejde
Af Bo Morthorst Rasmussen

Diakoni og socialpædagogik
Af Ullrich Zeitler

Boganmeldelser

PRIS: KR. 33,00

KØB nummeret her

Hvis du er medlem af Dansk Forening for Socialpædagogik kan du læse nummeret online her.