Bestyrelsesmøde nr. 63

Referat

Tid: Torsdag den 4. april 2019 kl. 16:00 – 17:00
Sted: Københavns Professionshøjskole, Campus Carlsberg, Humletorvet 3, 1799 København
Kareen lokale K6.19

Til stede: Niels Rosendal, Torsten Erlandsen, Hanne Føns, Anders Nold Petersen, Kar-sten Tuft, Benedicte Bernstorff, Thomas Warring, Anne Mia Steno, Lotte Junker Harbo.
Afbud: Jan Jaap Rothuizen, Jakob Kornbeck, Anthon Sand Jørgensen, Mette Rømer, Svend Bak
Deltog ikke: Kirsten Elisa Petersen

Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendes

Godkendelse af referat fra møde nr. 62 d. 15. marts 2018
Referatet godkendes

Konstituering af bestyrelsen
Formand: Lotte Junker Harbo
Næstformand: Torsten Erlandsen
Kasserer: Karsten Jørgensen (Hanne som føl)
Revisorer: Johny Lauridsen og Kirsten Burgsø
Redaktører:
Iflg. vedtægterne § 11 skal der udpeges 2 personer som redaktører for en 2-årig periode. Ansvarshavende redaktør godkender i werks korrekturværktøj.
Torsten og Lotte fortsætter et år.

Samarbejde med SL
Kunne SL komme med både artikel og oplæg til kernefaglighed?

Evaluering af 21. Årgang nr. 1 og 2 af TfS
Temaet for nr. 1 var Stemmer der skal have plads til at blive hørt og som skal have indflydelse
Temaet for nr. 2 var Capability Approach og Socialpædagogik.
Årgang 21.: de to numre passede godt sammen

Tidsskrift for Socialpædagogik 22. Årgang nr. 1 og 2
Nr 1 leverer netværket NUVO artikler til. Torsten redigerer
Torsten er i gang. Han kan sende artikler til Karsten Tuft, Anne Mia, Mette Rømer og Søren Hegstrup.
Nr 2 deler vi op i halvt temanummer om velfærdsteknologi, halvt nummer med andre artikler. Nold og Hanne og Thomas redigerer’
Udfordringer med at finde artikler inden for tema. Vi har tre inden for tema og seks i alt. Kan vi finde midler til at interviewe Jacob Birkler? Deadline oktober 2019.

Hvordan mht. Tidsskrift for Socialpædagogik 23. årgang nr. 1 og 2?
Nr 1 Socialpædagogik og Kernefaglighed – jf SL’s visioner?
Kernefaglighed som tomrum?
Redaktører: Lotte og hun spørger Anthon.
Lotte snakker med SL.
Kunne man spørge Bent Madsen om at se på det retrospektivt?
Nr 2 Socialpædagogik i internationalt perspektiv?
Niels Rosendal og Jakob Kornbeck som redaktører.

Evt.
Flere medlemmer? Vi skal selvfølgelig have mange flere medlemmer. Ku man give et gratis nummer til studerende på specialiseringen. Skal vi give gratis elektronisk abonnement til sidsteårs studerende på social- og specialsporet på pædagoguddannelsen? Hanne undersøger hvordan det gratis sidste år kunne ordnes ved Werk. Vi prøver af på KP og VIA.
Podcast: Benedicte tænker videre i det.
Omkring temadage: Benedicte laver udkast til drejebog for temadage og sender til Anne Mia.

Hent referatet som PDF