Tidsskrift for Socialpædagogik 19. årg. nr. 2, 2016

nr. 2 2016

Tidsskrift for Socialpædagogik 19. årg. nr. 2, 2016

Tema: ANDERLEDESHEDENS VÆKSTRUM

TEMAARTIKLER:

Det første man måske tænker på er, at det er en ghetto… Unges perspektiver på tilhørsforhold og stigmatisering
Af Gro Hellesdatter Jacobsen

I skolen lærer vi for lidt
Af Mona Kjær Ditlevsen

STU-unges veje til at rejse i og med sit fritidsliv
Af Lisbeth Larsen og Benedicte Bernstorff

Ind og ud af reservatet
Af Marianne Gaj Jessen og Anders Refslund Hamming

De måske rentable?
Af Frank Bylov

Forandring sker i fællesskaber
Af Jonna Nøttrup

Identitet, selvteknologier og mulige talehandlinger
Af Gundi Schrötter Johannsen

Anderledeshedens økologier
Af Frank Bylov

PRIS: KR. 33,00

KØB nummeret her

Hvis du er medlem af Dansk Forening for Socialpædagogik kan du læse nummeret online her.