HVAD NU?

Dansk forening for Socialpædagogik afholder temadag om
Socialpædagogik(ken) hvad nu??
Mens vi venter på en ny pædagoguddannelse

Dato: 7. maj 2024
Tid: 9.30-15.15
Sted: KP, Humletorvet 3, 1799 Kbh. V, Astrid Lindgren auditoriet K1-02


PROGRAM

Kl. 09.30 Ankomst – kaffe/te
Kl. 09.50 Velkomst v/ Dansk Forening for Socialpædagogik
Kl. 10.00 Oplæg v/ Peter Ø. Andersen om ”Historiske tendenser og samfundsmæssige perspektiver på pædagogisk videnskab, forskning og faglighed som refleksionsramme for pædagogikkens aktuelle tilstand herunder socialpædagogikkens udviklingspotentialer”
Kl. 10.45 Pause
Kl. 11.00 Oplæg v/ Bent Madsen om ”En socialpædagogisk praksis på mellemhånd – om socialpædagogiske manøvrerings-problemer mellem det sociale og det pædagogiske”
Kl. 11.45 Selvbetalt frokost – der er mulighed for at købe mad i kantinen
Kl. 12.30 Oplæg v/ Lotte Junker Harbo om ”Socialpædagogik også i fremtiden?”
Kl. 13.15 Pause
Kl. 13.30 Indspil fra nuværende og tidligere studerende om socialpædagogikkens betydning i uddannelsen og arbejdslivet
Kl. 14.15 Oplæg v/ Jan Jaap Rothuizen om ”Det sociale i almenpædagogikken og det almene i socialpædagogikken, værd at holde sammen på!”
Kl. 15.00 Afrunding: ”Hvad tager vi med os fra i dag”
Kl. 15.15 Tak for i dag

Bemærk, at herefter afholdes foreningens generalforsamling:
Kl. 15.30 Generalforsamling i Dansk Forening for Socialpædagogik


Download oplæg fra temadagen: