Foreningen

Velkommen til Dansk Forening for Socialpædagogik. Foreningen er stiftet i 1997 og vores formål er at sætte socialpædagogik til debat i offentligheden.

Det gør vi på flere måder:

– To gange årligt udgiver vi Tidsskrift for Socialpædagogik. Hvert nummer sætter fokus på ét tema som rammer indenfor vores brede forståelse af socialpædagogik som tænkning. Til eksempel kan nævnes temaer som socialt entreprenørskab, fattigdom, dømmekraft, evidens og handicapkonventionen.

– Hvert temanummer følges op af en temadag for vores medlemmer. Her er der mulighed for at lytte til og debattere oplæg fra bidragsydere i det aktuelle temanummer.

– På vores hjemmeside www.socialpaedagogik.dk udgiver vi artikler, der ligger udenfor tidsskriftets temaer, men som vi stadig finder relevante i forhold til vores formål.

Ovenstående bringes til live af medlemmer og af den arbejdende bestyrelse.