Nyeste viden

Køb tidsskrifter

Tidsskrift for Socialpædagogik udgives af Dansk Forening for Socialpædagogik. Tidsskriftet bringer artikler, som ligger inden for en bred forståelse af socialpædagogik og socialpædagogisk arbejde.

Bestilling af allerede udgivne tidsskrifter sker via on-line handelssiden werkshop.dk, hvor du også kan tegne abonnement og medlemskab af foreningen.

Bemærk, at køb af tidsskrifter tillægges kr. 31,25 i ekspeditionsomkostninger, uanset om du køber ét eller flere tidsskrifter. Det er altså forholdsmæssigt billigst at købe flere tidsskrifter på én gang. Hertil kommer der naturligvis porto.


tilbud - klassesætTILBUD!

Køb det nyeste nummer som klassesæt.

Klik her for at læse mere på ehandelssiden.

 


nr. 1 2023

Tidsskrift for Socialpædagogik 26. årg. nr. 1, 2023

Forord

Socialpædagogik, udsathed, tillid eller mangel på samme
Af Lotte Junker Harbo og Charlotte Vange Løvstad
Peer reviewed

’Sammen på en anden måde’
Gadeidræt som motiverende bevægelsesaktivitet for unge i et særligt tilrettelagt undervisningsforløb (STU)

Af Lars Domino Østergaard og Anette Bentholm
Peer reviewed

Sammenhænge mellem social anerkendelse og tillid i relationen mellem personer med demens og deres plejepersonale
Et socialpædagogisk bidrag til demensomsorgen i Danmark

Af Mille Kjærgaard Thorsen og Marianne Lyngmose Nielsen

Hjælp, udsathed og retten til at være sig
Af Charlotte Vange Løvstad og Lotte Junker Harbo

Accept af afvigelse
– om bump på vejen til forbedring

Af Per Betzonich-Wilken

GOXIT
– Den gode bandeexit

Af Henrik Skovlund
Peer reviewed

Hvordan man kan være, have eller gøre diagnoser
– om unges oplevelser med diagnosticering

Af Cecilie Tornelund og Anthon Sand Jørgensen

Inge Marie Bryderup er det nye medlem i Socialpædagogikkens Hall of Fame
Af Søren Hegstrup

Boganmeldelser

Line Willestrup Friderichsen: SEKSUALITET hos unge med funktionsnedsættelser
Anmeldt af Søren Hegstrup

Rud Ellegaard: Landbetjent i storbyen
Anmeldt af Søren Hegstrup

PRIS: KR. 150,00

KØB nummeret her.

Hvis du er medlem af Dansk Forening for Socialpædagogik kan du læse nummeret online her.