Nyeste viden

Køb tidsskrifter

Tidsskrift for Socialpædagogik udgives af Dansk Forening for Socialpædagogik. Tidsskriftet bringer artikler, som ligger inden for en bred forståelse af socialpædagogik og socialpædagogisk arbejde.

Bestilling af allerede udgivne tidsskrifter sker via on-line handelssiden werkshop.dk, hvor du også kan tegne abonnement og medlemskab af foreningen.

Bemærk, at køb af tidsskrifter tillægges kr. 31,25 i ekspeditionsomkostninger, uanset om du køber ét eller flere tidsskrifter. Det er altså forholdsmæssigt billigst at købe flere tidsskrifter på én gang. Hertil kommer der naturligvis porto.


tilbud - klassesætTILBUD!

Køb det nyeste nummer som klassesæt.

Klik her for at læse mere på ehandelssiden.


nr. 2 2019

Tidsskrift for Socialpædagogik 22. årg. nr. 2, 2019

Tema: VELFÆRDSTEKNOLOGIER I PÆDAGOGISK PRAKSIS

TEMAARTIKLER:

 • Om ældre mennesker, vasketoiletter og autonomi
  Af Anne Marie Dahler
 • Velfærdsteknologi, institutionelle logikker og krydspres i det pædagogiske arbejde (Peer reviewed)
  Af Kim Lee, Sarah Theilsø Morgan, Jens Jørgen Astrupgaard, Lærke Pallesen og Jeanette Reffstrup Christensen
 • At udføre bostøtte gennem en skærm
  Af Anne Marie Lassen
 • Du er ikke god nok (peer reviewed)
  Af Stine Constance Helms
 • 1958 – Børneforsorgsskolen på Jægerpris
  Af Søren Hegstrup og Karsten Tuft
 • Legitim Langsomhed I Produktionsskolens Pædagogiske Praksis(peer reviewed)
  Af Doris Overgaard Lassen og Jonna Nøttrup
 • Politisk interesse og politisk styring af anbringelsesområdet
  Af Steen Juul Hansen og Esben Juul Hansen
 • Anbragte børn – og vigtige fællesskaber
  Af Inge Marie Skaarup
 • Oplevelsen af stigmatisering hos unge med psykisk sygdom
  Af Lene Mosegaard Søbjerg og Mette Marie Boje Sørensen
 • Mødre på prøve
  Af Frank Bylov og Anette Nielsen

PRIS: KR. 150,00

KØB


nr. 1 2019

Tidsskrift for Socialpædagogik 22. årg. nr. 1, 2019

Tema: VIDEN OG EKSPERTPOSITIONER PÅ UDSATTE VOKSEN OMRÅDET

TEMAARTIKLER:

 • Udsatte voksne og det gode liv
  Af Morten Dige
 • ”De var jo ikke så kloge dengang”
  Af Dorthe Brix
 • Hvad gør boligen til et hjem – skisma mellem politik og svækkede menneskers livssituation
  Af Ulla Skjødt og Anna Holm Jacobsen
 • Vi pædagoger skal stå op for den unge… ikke for forældrene
  Af Gitte Lyng Rasmussen og Anette Bøjgaard Schleicher
 • De sundhedsprofessionelles ekspertposition i kommunal sundhedsfremme
  Af Christian Ildrup Gadgaard og Heidi Myglegård Andersen
 • Til møde i rehabiliteringsteamet
  Af Inge Storgaard Bonfils, Mass Albert Staack & Peter B. Jorde
 • Frontløbernes stemmer
  Af Benedicte Bernstorft, Lisbeth Larsen og Ida Marie Mundt
 • Fysioterapeutstuderendes møde med marginaliserede og udsatte mennesker
  Af Nicolas Kjerulf, Anne Langaas, Hilde Sylliaas & Bodil Wiberg Larsson
 • Boganmeldelse
  Af Niels Rosendal

PRIS: KR. 150,00

KØB


nr. 2 2018

Tidsskrift for Socialpædagogik 21. årg. nr. 2, 2018

Tema: CAPABILITY APPROACH OG SOCIALPÆDAGOGIK

TEMAARTIKLER:

 • Socialpædagogik som profession for menneskerettigheder og medborgerskab?
  Af Niels Rosendal Jensen
 • Operasjonalisering av kapabilitetstilnærmingen (peer reviewed )
  Af Åshild Berg-Brekkhus & Tobias Ch. Werler Høgskolen på Vestlandet, Norge
 • ”Hvis bare de var søde ved mig, så ville min dag blive god!”
  Af Dorthe Brix
 • Capability Approach og ’udsathed’
  Af Christian Christrup Kjeldse
 • SØGES: Flere studerende til voksen-handicapfeltet! (peer reviewed )
  Af Britta Nørgaard, Nadia Langagergaard, Dennis Bergen og Uffe Vester Nielsen, UCN
 • Boganmeldelse
  Af Roger Mathiesen
 • Boganmeldelse
  Af Jacob Kornbeck

PRIS: KR. 150,00

KØB


nr. 1 2018

Tidsskrift for Socialpædagogik 21. årg. nr. 1, 2018

Tema: STEMMER, DER SKAL HAVE PLADS TIL AT BLIVE HØRT OG SOM SKAL HAVE INDFLYDELSE

TEMAARTIKLER:

 • På sporet af udsatte stemmer
  Af Christian Bundgaard Svendsen, Charlotte Vange Løvstad og Hanne Ramsbøl
 • Børneperspektiver i evaluering af den pædagogiske læreplan i daginstitutioner
  Af Dina Dot Dalsgaard Andersen og Jens H. Lund
 • ”Gi’r det mening?”
  Af Hanne Føns
 • Unge stemmer fra positioner i sted og rum – udfordringer til velfærdsprofessionernes arbejde?
  Af Asger Brandt, Else Marie Kaasbøl og Tove Rasmussen
 • Udvikling af forældresamarbejde i et inkluderende perspektiv
  Af Dorthe Lau, Keld Ørskov og Rikke Englund Jensen
 • Parat til uddannelse?
  Af Marlene Smith, Else Skibsted og Merete Munkholm
 • Hjælp borgeren til at sætte sig selv i centrum
  Af Gina Lydersen, Tina Munk Kragh og Anita Schou-Hedegaard
 • Mennesker, inddragelse og problemer
  Af Charlotte Vange Løvstad
 • Det individrettede arbejde i den socialpædagogiske institution
  Af Eigil Kristiansen, Nanna Mørck Skaarup, Lotte Junker Harbo og Anne Høj Hansen
 • Pædagogers arbejde med børneperspektiver (peer rewieved)
  Af Anette Boye Koch og Hanne Hede Jørgensen
 • Boganmeldelse
  Af Torsten Erlandsen
 • Boganmeldelse
  Af Torsten Erlandsen
 • Boganmeldelse
  Af Kirsten Elisa Petersen

PRIS: KR. 150,00

KØB


nr. 2 2017

Tidsskrift for Socialpædagogik 20. årg. nr. 2, 2017

Tema: PSYKIATRI I ET SOCIALPÆDAGOGISK PERSPEKTIV

TEMAARTIKLER:

 • Hvordan er sygdom altid social?
  Af Carsten Hegnsvad
 • Gang i den socialpædagogiske tilgang
  Af Benny Lihme
 • Robusthed og skrøbelighed: Fantasmer?
  Af Ole Fogh Kirkeby
 • Socialpædagogen i socialpsykiatrien – professionalisme og etik mellem subjekt- og objektpositioner
  Af Marianne Træbing Secher
 • Om psykiatriens videnskabelige fundament
  Af Malene Broch Clemmensen
 • Fra dramaturgi til pædagogik
  Af Lise Lotte Helm Petersen
 • ”Jeg har ligesom lært ikke at spørge ind til andre”
  Af Anne Mia Steno og Birgitta Frello
 • Socialpædagogiske muligheder med velfærdsteknologi i social- og behandlingspsykiatri
  Af Villads Bach Petersen
 • Professionalitet og medlemsdemokrati – en særlig pædagogisk udspændthed?
  Af Gundi Schrötter Johannsen og Anette Nielsen
 • Hjælp er ikke bare hjælp – eksempler fra socialpsykiatrien
  Af Torben Dalum, Anthon Sand Jørgensen og Lotte Junker Harbo
 • Boganmeldelse: “Oskar Plougmand: Forstanderfamilie på døgninstitution ……….”
  Af Torsten Erlandsen

PRIS: KR. 150,00

KØB


nr. 1 2017

Tidsskrift for Socialpædagogik 20. årg. nr. 1, 2017

Tema: PROFESSIONSVIDEN OG UDDANNELSESVIDEN

TEMAARTIKLER:

 • Tab af autoritet: Når pædagogik bliver forvaltning
  Af Anders “Nold” Petersen
 • Studerendes perspektiv på uddannelsesforløb med fokus på eksistentiel og fænomenologisk opmærksomhed
  Af Hanne Laursen og Isabell Friis Madsen
 • Pædagogstuderende skaber professionsviden: Sådan kan der arbejdes med førstepersonsperspektiver i praksis
  Af Nadia Norling Klarsgaard, Trine Høgh og Jesper Dam Larsen
 • Da de ikke-stolte blev stolte: Om udviklingshæmmedes stoltheder
  Af Mikkel Vinding og Michael Vinding Clausen
 • Voksenhandicapfeltet som en væsentlig del af et socialpædagogisk felt? Har feltet plads nok i tidsskriftet?
  Af Britta Nørgaard
 • En fælles faglig forståelse: En nødvendighed i pædagogisk arbejde
  Af Kristian Andersen
 • Pædagogers profession og uddannelse: Sammenlægninger, modsætninger
  Af Karsten Tuft
 • På sporet efter den tabte socialpædagogik
  Af Søren Hegstrup

PRIS: KR. 150,00

KØB


nr. 2 2016

Tidsskrift for Socialpædagogik 19. årg. nr. 2, 2016

Tema: ANDERLEDESHEDENS VÆKSTRUM

TEMAARTIKLER:

 • Det første man måske tænker på er, at det er en ghetto… Unges perspektiver på tilhørsforhold og stigmatisering
  Af Gro Hellesdatter Jacobsen
 • I skolen lærer vi for lidt
  Af Mona Kjær Ditlevsen
 • STU-unges veje til at rejse i og med sit fritidsliv
  Af Lisbeth Larsen og Benedicte Bernstorff
 • Ind og ud af reservatet
  Af Marianne Gaj Jessen og Anders Refslund Hamming
 • De måske rentable?
  Af Frank Bylov
 • Forandring sker i fællesskaber
  Af Jonna Nøttrup
 • Identitet, selvteknologier og mulige talehandlinger
  Af Gundi Schrötter Johannsen
 • Anderledeshedens økologier
  Af Frank Bylov

PRIS: KR. 33,00

KØB


nr. 1 2016

Tidsskrift for Socialpædagogik 19. årg. nr. 1, 2016

Tema: SOCIALT ENTREPRENØRSKAB

 • Nyt i DFS
  Af Lotte Junker Harbo & Torsten Erlandsen

TEMAARTIKLER:

 • Diakoniens pioner
  Af Bodil Lodberg & Hanne Føns
 • Socialøkonomi giver udsatte livskvalitet
  Af Torben Lindberg
 • Socialt entreprenørskab eller demokratisk entreprenørskab!
  Af Mette Lund
 • Entreprenørskab og innovation i de pædagogiske og socialfaglige uddannelser
  Af Esben Hulgaard
 • Samskabelse som platform for socialt entreprenørskab
  Af Anders Winther

ØVRIGE ARTIKLER:

 • Alsidige bevægelsesaktiviteter – et bærende fundament for sundhedspædagogisk arbejde
  Af Jette Lindgaard & Bent Vigsø
 • For lidt fokus på ny international klagemulighed for personer med handicap
  Af Anita Schou-Hedegaard
 • Når evidens undersøges
  Af Kristine Kirkegaard Jochumsen
 • En gave til manden på bænken
  Af Mikkel Snorre Boysen
 • Konference om plejefamilieområdet
  Af Mette Vestergaard

PRIS: KR. 33,00

KØB


nr. 2 2015

Tidsskrift for Socialpædagogik 18. årg. nr. 2, 2015

Tema: INKLUSION

TEMAARTIKLER:

 • Hvad skal en god socialpædagog stå fast på, når hun bevæger sig?
  Af Svend Bak
 • Inklusion er ikke et enten-eller: Børns deltagelsesmuligheder er forskellige fra fællesskab til fællesskab i skoledagen og rammerne for deltagelse skal sættes af de fagprofessionelle
  Af Lotte Junker Harbo
 • In/eksklusionsprocesser på voksenhandicapområdet – et socialpædagogisk perspektiv
  Af Kristine Buus Johansen & Anthon Sand Jørgensen
 • Inkludering – også i forskningsprocessen
  Af Karen Møller-Jensen

ØVRIGE ARTIKLER:

 • Robusthed – et meningsfuldt pejlemærke i det pædagogiske arbejde
  Af Jette Lindgaard & Bent Vigsø
 • Pædagogprofessionen og skolen
  Af Steffen Kaspersen
 • ”Hopper du ikke på ambulancen, så mister du chancen”. Socialpædagogiske indsatser i arbejdet med unge i bandegrupperinger – set fra de unge bandemedlemmers perspektiver
  Af Kirsten Elisa Petersen

PRIS: KR. 33,00

KØB


nr. 1 2015

Tidsskrift for Socialpædagogik 18. årg. nr. 1, 2015

Tema: FATTIGDOM

TEMAARTIKLER:

 • Fattigdom i Danmark – i et børneperspektiv
  Af John Andersen, Jørgen Elm Larsen & Maja Müller
 • Fattigdommen vender tilbage, og hvad gør socialpædagoger ved den?
  Af Niels Rosendal Jensen
 • Kirkens Korshærs arbejde med fattige
  Af Dorthe Olsen, Hanne Okwera og Maja Bemo Trane
 • Tro, håb og betydningsfulde relationer
  Af Anne Bang Lind-Holm
 • Charity economy – a symbol of a fundamental shift in Europe
  Af Fabian Kessl

ØVRIGE ARTIKLER:

 • Haven som lærested: Om udviklingen af mulighedsgørende pædagogik i pædagogiske haver
  Af Karen Møller-Jensen
 • Udviklingsmuligheder, krav og udfordringer i børns hverdagsliv
  Af Gitte Stokholm
 • Magtanvendelse i socialpædagogisk arbejde med anbragte børn og unge
  Af Steen Juul Hansen og Lars Christian Aagerup
 • Kampen om hunden
  Af Helle Lykke Nielsen

PRIS: KR. 33,00

KØB


nr. 2 2014

Tidsskrift for Socialpædagogik 17. årg. nr. 2, december 2014

Tema: DE PROFESSIONELLES DØMMEKRAFT

TEMAARTIKLER:

 • Hvordan kan jeg ane det jeg gør, er rigtigt? – Dømmekraft er at handle med kritisk omtanke ud fra en selvstændig stillingtagen
  Af Anders ”Nold” Petersen
 • Dømmekraft, didaktik og dannelse
  Af Lise Ovesen Skjeldmose og Britta Nørgaard
 • Anerkendelse, inklusion, lærerplaner – ”Det har vi jo faktisk altid gjort”
  Af Hanne Hede Jørgensen
 • Når den faglige enighed svækker dømmekraften
  Af Keld Trækjær og Thomas Waring Stubben m.fl.
 • Etik og ansvar, symmetri eller asymmetri? Det professionelle møde anskuet ud fra filosoffen Emmanuel Lévinas
  Af Britta Nørgaard
 • Inkluderende pædagogik i praksis – en fortælling fra en specialbørnehave
  Af Marieke Brinck, Charlotte Louises Madsen, Rikke Hoff og Ena Julia Boutrup Sørensen
 • Hvad er god inklusionspraksis?
  Af Ina Rathmann og Lotte Junker Harbo
 • Forringer anbringelse uden for hjemmet børn og unges livschancer?
  Af Lars Ladefoged
 • Harald Rasmussen: En pædagogisk ildsjæl – udviklet af praksis og vejledt af teori
  Af Stig Brostrøm, Søren Hegstrup og Niels Rosendal Jensen

PRIS: KR. 33,00

KØB


nr. 1 2014

Tidsskrift for Socialpædagogik 17. årg. nr. 1, juni 2014

Tema: HANDICAPKONVENTIONEN

TEMAARTIKLER:

 • FN’s konvention om rettigheder for personer med handicap
  Af Ditte Sørensen
 • Handicapkonventionen – en udfordring til den socialpædagogiske faglighed
  Af Ditte Sørensen
 • Handicap og informations- og kommunikationsteknologi
  Af Jesper Holst
 • Retten til livet – handicapkonventionens artikel 10
  Af Birgit Kirkebæk
 • De nye omsorgsfabrikker
  Af Thomas Gruber
 • Hvilken ret til uddannelse? – Ret til hvilken uddannelse?
  Af Signe Højsteen
 • Må vi så være her!
  Af Henning Jahn
 • Retten til at tage del i kulturlivet: Jamen logger man sig ikke bare på med NEM ID?
  Af Frank Bylov
 • Når de institutionelle rammer sætter dagsordenen for borgerens delagtighed i eget liv
  Af Charline Amdisen Bossen & Benedicte Bernstorff
 • Selvinklusion og socialpædagogik
  Af Thomas Schepelern & Martin Starup
 • Socialpædagogik og overvægt – del 2: Hvad indebærer et (social)pædagogisk perspektiv?
  Af Jacob Kornbeck
 • Når normerne skrider – Socialpædagogiske udfordringer i daginstitutioner i udsatte boligområder
  Af Anne Knude Wind

PRIS: KR. 33,00

KØB


nr. 2 2013

Tidsskrift for Socialpædagogik 16. årg. nr. 2, december 2013

Tema: MANUALER OG EVIDENS I SOCIALPÆDAGOGISK ARBEJDE

TEMAARTIKLER:

 • Multifunc – manual- og forskningsbaseret behandling i institution og familie
  Af Sine Møller
 • Evidens i et filosofisk lys
  Af Liza Riis Lange
 • Evidensbaseret viden
  Af Jens Fokdal
 • En sikker investering? Fra velfærd til effektiv evidens
  Af Leo Andersen
 • Dokumentation i socialpædagogisk arbejde
  Af Tina Andersen
 • Hvordan forstås og praktiseres anerkendelsesbegrebet i Aggression replacement Training?
  Af Lotte Junker Harbo

ØVRIGE ARTIKLER:

 • Den lille ondskab
  Af Ditte Sørensen og Søren Kayser
 • Honneth – anerkendelse og tingsliggørelse
  Af Britta Nørgaard
 • Små udsatte børns læring og udvikling i vuggestuen – at komme til deltagelse i den pædagogiske hverdag
  Af Kirsten Elisa Petersen

PRIS: KR. 33,00

KØB


nr. 1 2013

Tidsskrift for Socialpædagogik 16. årg. nr. 1, juni 2013

Tema: OMKRING SOCIALPÆDAGOGIKKEN

TEMAARTIKLER:

 • Et vigtigt fokusområde for socialpædagogikken – ældre og ensomhed
  Af Merete Vedel Bundsgaard
 • Tommelfingerregler i socialpædagogisk arbejde med udsatte børn og unge
  Af Steen Juul Hansen
 • ”De giver os noget, vi giver dem noget”. Pædagoguddannelsen som aktør i lokalsamfundet
  Af Bodil Klausen
 • Socialpædagogik – et arbejdsfelt med paradokser
  Af Hans Thiersch, oversat og bearbejdet af Britta Kusk Nørgaard
 • Ikke værre, men sværere end død og sygdom: Om klasseværelsets synkope, normaltakt og kreolisering som intetsted
  Af Thomas Dam
 • At facilitere overgangen fra børnehave til skole. Nedbryd professionsbarrierer og hjælp børnene på vej
  Af Helle Frederiksen
 • Socialpædagogikkens pædagogiske (ud)fordring til individet, fællesskabet og pædagogikken
  Af Jacob Kornbeck
 • Socialpædagogik: Frisætning og/eller kontrol (af de andre og/eller af sig selv)?
  Af Frank Bylov
 • Socialpædagogiske profiler: Keld Mølbak – en forstander der levede i og overlevede en lang brydningstid
  Af Søren Hegstrup

PRIS: KR. 33,00

KØB


nr. 2 2012

Tidsskrift for Socialpædagogik 15. årg. nr. 2, december 2012

Tema: DET FÆLLES TREDJE

TEMAARTIKLER:

 • Det fælles tredje – en personlig faghistorie om socialpædagogikkens identitet i en trængselstid
  Af Benny Lihme
 • Det Fælles Tredje – i socialpædagogisk døgninstitutionspraksis
  Af Søren Sandbjerg og Tore Kargo
 • ”Det fælles tredje” vil, at det tredje er fælles
  Af Karsten Tuft
 • Thomas Nissen, socialpædagogikken og det fælles tredje
  Af Torsten Erlandsen
 • ØVRIGE ARTIKLER
 • Etisk oplysthed og dømmekraft – en central kompetence i socialarbejdernes faglighed
  Af Søren Kayser og Ditte Sørensen
 • Inklusion og metodeudvikling
  Af Tom Ritchie og Crisstina Munck
 • Æstetik som metode til inkluderende pædagogik – teater og musik for og med voksne med nedsat funktionsevne
  Af Hanne Kusk

PRIS: KR. 33,00

KØB


nr. 1 2012

Tidsskrift for Socialpædagogik 15. årg. nr. 1, juli 2012

Tema: DIAGNOSER OG DIAGNOSTICERING

TEMAARTIKLER:

 • Diagnostik i det sociale arbejde
  Af Maja Heiner
 • Diagnosernes himmelflugt, socialpolitik og socialpædagogik
  Af Søren Langager
 • Diagnosticerede børns selvforståelse i et samfundsinkluderende perspektiv
  Af Henrik Skovlund
 • Kan man hjælpe børn med ADHD?
  Af Mogens Nygaard Christoffersen
 • Socialpædagogisk arbejde i skolen til fremme af elevernes civile engagement
  Af Chris Kyriacou
 • ”Kommer du og spiser morgenmad med mig i morgen?”
  Af Kirsten Elisa Petersen
 • Vidensformer og dokumentationspraksis i socialpædagogisk arbejde
  Af Anna K. Frørup
 • Diakoni og socialpædagogik
  Af Jens Maibom Pedersen

PRIS: KR. 33,00

KØB


nr. 2 2011

Tidsskrift for Socialpædagogik 14. årg. nr. 2, 2011

Tema: UDDANNELSE

TEMAARTIKLER:

 • På vej mod en udviklingsbaseret pædagoguddannelse?
  Af Line Togsverd og Jan Jaap Rothuizen
 • Socialpædagogik som videnskab udgør grundlaget for uddannelsen af socialpædagoger
  Af Niels Rosendal Jensen
 • Læringens mange ansigter
  Af Gorm Hansbøl
 • Blev socialpædagogikken umoderne da samfundet blev senmoderne?
  Af Anne-Mette Brandt
 • Jens Sigsgaard, pædagogikken og pædagoguddannelsen
  Af Claus Henriksen

PRIS: KR. 33,00

KØB