Tidsskrift for Socialpædagogik 13. årg. nr. 1, 2010

nr. 1 2010

Tidsskrift for Socialpædagogik 13. årg. nr. 1, 2010

Tema: PROFESSION OG VIDEN

Redaktionelt forord

TEMAARTIKLER:

Relationer og rummelighed – kernen i socialpædagogisk faglighed
Af Janne Hedegaard Hansen

Fremtidens boform
Af Keld Trækjær

Konstruktionen af elever i en specialskole for blinde og svagseende i Kosova
Af Jesper Holst og Gezim Rexha

Pædagoger – børnehaver og social kapital
Af Inge Marie Skaarup

Socialpædagogisk arbejde med handleplaner
Af Bjørn Hamre og Jens Willer

“Omsætningsproblemet” – når ny viden skal omsættes
Af Niels Rosendal Jensen

PRIS: KR. 33,00

KØB nummeret her

Hvis du er medlem af Dansk Forening for Socialpædagogik kan du læse nummeret online her.