Tidsskrift for Socialpædagogik 22. årg. nr. 1, 2019

nr. 1 2019

Tidsskrift for Socialpædagogik 22. årg. nr. 1, 2019

Tema: VIDEN OG EKSPERTPOSITIONER PÅ UDSATTE VOKSEN OMRÅDET

TEMAARTIKLER:

Udsatte voksne og det gode liv
Af Morten Dige

”De var jo ikke så kloge dengang”
Af Dorthe Brix

Hvad gør boligen til et hjem – skisma mellem politik og svækkede menneskers livssituation
Af Ulla Skjødt og Anna Holm Jacobsen

Vi pædagoger skal stå op for den unge… ikke for forældrene
Af Gitte Lyng Rasmussen og Anette Bøjgaard Schleicher

De sundhedsprofessionelles ekspertposition i kommunal sundhedsfremme
Af Christian Ildrup Gadgaard og Heidi Myglegård Andersen

Til møde i rehabiliteringsteamet
Af Inge Storgaard Bonfils, Mass Albert Staack & Peter B. Jorde

Frontløbernes stemmer
Af Benedicte Bernstorft, Lisbeth Larsen og Ida Marie Mundt

Fysioterapeutstuderendes møde med marginaliserede og udsatte mennesker
Af Nicolas Kjerulf, Anne Langaas, Hilde Sylliaas & Bodil Wiberg Larsson

Boganmeldelse
Af Niels Rosendal

PRIS: KR. 150,00

KØB nummeret her

Hvis du er medlem af Dansk Forening for Socialpædagogik kan du læse nummeret online her.