Tidsskrift for Socialpædagogik 17. årg. nr. 1, juni 2014

nr. 1 2014

Tidsskrift for Socialpædagogik 17. årg. nr. 1, juni 2014

Tema: HANDICAPKONVENTIONEN

TEMAARTIKLER:

FN’s konvention om rettigheder for personer med handicap
Af Ditte Sørensen

Handicapkonventionen – en udfordring til den socialpædagogiske faglighed
Af Ditte Sørensen

Handicap og informations- og kommunikationsteknologi
Af Jesper Holst

Retten til livet – handicapkonventionens artikel 10
Af Birgit Kirkebæk

De nye omsorgsfabrikker
Af Thomas Gruber

Hvilken ret til uddannelse? – Ret til hvilken uddannelse?
Af Signe Højsteen

Må vi så være her!
Af Henning Jahn

Retten til at tage del i kulturlivet: Jamen logger man sig ikke bare på med NEM ID?
Af Frank Bylov

Når de institutionelle rammer sætter dagsordenen for borgerens delagtighed i eget liv
Af Charline Amdisen Bossen & Benedicte Bernstorff

Selvinklusion og socialpædagogik
Af Thomas Schepelern & Martin Starup

Socialpædagogik og overvægt – del 2: Hvad indebærer et (social)pædagogisk perspektiv?
Af Jacob Kornbeck

Når normerne skrider – Socialpædagogiske udfordringer i daginstitutioner i udsatte boligområder
Af Anne Knude Wind

PRIS: KR. 33,00

KØB nummeret her

Hvis du er medlem af Dansk Forening for Socialpædagogik kan du læse nummeret online her.