20. maj 2021

Dansk forening for Socialpædagogik har afholdt webinar inden udgivelse af sommernummeret 2021 med temaet LOW AROUSEL

Du kan hente Bo Hejlskovs slides her.

Dato: 20. maj 2021
Sted: Online

Program
Kl. 16.30
Velkomst ved Dansk Forening for Socialpædagogik

Kl. 16.35
LOW AROUSAL – FØR OG NU – MED BARNET I MIDTEN
v/ Bo Hejlskov Elvén

I antikkens Athen debatterede filosofferne blandt andet pædagogik. Og den debat har vi stadigvæk. Skal børn tæmmes eller støttes? Gør de det med vilje, eller gør de deres bedste? Bo præsenterer debattens historie, og hvordan den viser sig i dag, blandt andet i et forskningsprojekt han har gennemført som en del af et Ph.d.-projekt.
Bo Hejlskov Elvén er autoriseret psykolog og Ph.d.-studerende ved Birmingham City University. Bo har været delagtig i udviklingen af Low Arousal som tilgang og metode

Kl. 17.05
LOW AROUSAL – HVORDAN KAN VI LYKKES – OGSÅ NÅR DET ER BESVÆRLIGT?
v/ Jolande Gröflin Corneliussen og Thit Vagn Jensen

Hvis vi ønsker at lykkes med Low Arousal, må vi tage ansvar. Men hvordan gør vi det uden at tabuisere eller individualisere, at vi sommetider oplever ikke at slå til eller får nok? At vi sommetider oplever, at personen vi ønsker at støtte afviser os eller ikke trives? Thit og Jolande giver deres perspektiv på, hvordan det at give plads til vores oplevelser af det besværlige kan bidrage til, at vi kan møde den vi støtter og os selv med empati, omsorg og respekt.
Jolande Gröflin Corneliussen og Thit Vagn Jensen er begge autoriserede psykologer og har i en lang årrække hjulpet organisationer med at implementere og udvikle Low Arousal gennem supervision og kompetenceudviklingsforløb

Kl. 17.35
PANELDEBAT – med udgangspunkt i spørgsmål fra deltagerne

Kl. 17.55
Tak for i dag