Tidsskrift for Socialpædagogik 15. årg. nr. 2, december 2012

nr. 2 2012

Tidsskrift for Socialpædagogik 15. årg. nr. 2, december 2012

Tema: DET FÆLLES TREDJE

TEMAARTIKLER:

Det fælles tredje – en personlig faghistorie om socialpædagogikkens identitet i en trængselstid
Af Benny Lihme

Det Fælles Tredje – i socialpædagogisk døgninstitutionspraksis
Af Søren Sandbjerg og Tore Kargo

”Det fælles tredje” vil, at det tredje er fælles
Af Karsten Tuft

Thomas Nissen, socialpædagogikken og det fælles tredje
Af Torsten Erlandsen

ØVRIGE ARTIKLER:

Etisk oplysthed og dømmekraft – en central kompetence i socialarbejdernes faglighed
Af Søren Kayser og Ditte Sørensen

Inklusion og metodeudvikling
Af Tom Ritchie og Crisstina Munck

Æstetik som metode til inkluderende pædagogik – teater og musik for og med voksne med nedsat funktionsevne
Af Hanne Kusk

PRIS: KR. 33,00

KØB nummeret her

Hvis du er medlem af Dansk Forening for Socialpædagogik kan du læse nummeret online her.