Tidsskrift for Socialpædagogik 17. årg. nr. 2, december 2014

nr. 2 2014

Tidsskrift for Socialpædagogik 17. årg. nr. 2, december 2014

Tema: DE PROFESSIONELLES DØMMEKRAFT

TEMAARTIKLER:

Hvordan kan jeg ane det jeg gør, er rigtigt? – Dømmekraft er at handle med kritisk omtanke ud fra en selvstændig stillingtagen
Af Anders ”Nold” Petersen

Dømmekraft, didaktik og dannelse
Af Lise Ovesen Skjeldmose og Britta Nørgaard

Anerkendelse, inklusion, lærerplaner – ”Det har vi jo faktisk altid gjort”
Af Hanne Hede Jørgensen

Når den faglige enighed svækker dømmekraften
Af Keld Trækjær og Thomas Waring Stubben m.fl.

Etik og ansvar, symmetri eller asymmetri? Det professionelle møde anskuet ud fra filosoffen Emmanuel Lévinas
Af Britta Nørgaard

Inkluderende pædagogik i praksis – en fortælling fra en specialbørnehave
Af Marieke Brinck, Charlotte Louises Madsen, Rikke Hoff og Ena Julia Boutrup Sørensen

Hvad er god inklusionspraksis?
Af Ina Rathmann og Lotte Junker Harbo

Forringer anbringelse uden for hjemmet børn og unges livschancer?
Af Lars Ladefoged

Harald Rasmussen: En pædagogisk ildsjæl – udviklet af praksis og vejledt af teori
Af Stig Brostrøm, Søren Hegstrup og Niels Rosendal Jensen

PRIS: KR. 33,00

KØB nummeret her

Hvis du er medlem af Dansk Forening for Socialpædagogik kan du læse nummeret online her.