Tidsskrift for Socialpædagogik 18. årg. nr. 2, 2015

nr. 2 2015

Tidsskrift for Socialpædagogik 18. årg. nr. 2, 2015

Tema: INKLUSION

TEMAARTIKLER:

Hvad skal en god socialpædagog stå fast på, når hun bevæger sig?
Af Svend Bak

Inklusion er ikke et enten-eller: Børns deltagelsesmuligheder er forskellige fra fællesskab til fællesskab i skoledagen og rammerne for deltagelse skal sættes af de fagprofessionelle
Af Lotte Junker Harbo

In/eksklusionsprocesser på voksenhandicapområdet – et socialpædagogisk perspektiv
Af Kristine Buus Johansen & Anthon Sand Jørgensen

Inkludering – også i forskningsprocessen
Af Karen Møller-Jensen

ØVRIGE ARTIKLER:

Robusthed – et meningsfuldt pejlemærke i det pædagogiske arbejde
Af Jette Lindgaard & Bent Vigsø

Pædagogprofessionen og skolen
Af Steffen Kaspersen

”Hopper du ikke på ambulancen, så mister du chancen”. Socialpædagogiske indsatser i arbejdet med unge i bandegrupperinger – set fra de unge bandemedlemmers perspektiver
Af Kirsten Elisa Petersen

PRIS: KR. 33,00

KØB nummeret her

Hvis du er medlem af Dansk Forening for Socialpædagogik kan du læse nummeret online her.