Tidsskrift for Socialpædagogik 12. årg. nr. 1, 2009

nr. 1 2009

Tidsskrift for Socialpædagogik 12. årg. nr. 1, 2009

Tema: BRUGERPERSPEKTIVER OG BRUGERINDDRAGELSE

Leder

Introduktion til temaet: Brugerperspektiver og brugerinddragelse

TEMAARTIKLER:

Brugerperspektiver i socialpædagogik
Af Ida Schwartz

Udforskning af børneperspektiver i dialog mellem børn og forsker
Af Helle Schjellerup Nielsen

Kommunikation og hverdagslivets rammer
Af Jesper Holst

Socialpædagogikkens brugsværdi
Af Gertrud Oelerich & Andreas Schaarschuch

Styring af døgninstitutioner for børn og unge. Bureaukrati, faglige metoder eller tommelfingerregler?
Af Steen Juul Hansen

Socialpædagogisk praksis mellem arbejdsliv og marginalisering. Anerkendelse og indentitetssikring
Af Marlene Bisgaard Thomsen & Piet van der Vliet

Struktur(de)konstruktivisme
Af Ole Henrik Hansen

Anmeldelse: Bettina Grubenmann: Nächstenliebe und Sozialpädagogik im 19. Jahrhundert. Eine Diskursanalyse

Anmeldelse: Mark Smith: Rethinking residential child care: Positive perspectives

PRIS: KR. 33,00

KØB nummeret her

Hvis du er medlem af Dansk Forening for Socialpædagogik kan du læse nummeret online her.