9. marts 2017

ANDERLEDESHEDENS VÆKSTRUM

Dansk Forening for Socialpædagogik har holdt
Temadag d. 9. marts 2017 på UC Syd

Temadagen tog sit afsæt i artikler som alle omhandler forskellige unge i Danmark. Unge, der ofte under ét benævnes som unge i udsatte positioner. Karakteristisk for disse unge, artiklernes hovedpersoner, er at de hverken opfatter deres såkaldte udsathed som deterministisk, statisk eller definitiv. Trods deres viden om, hvorledes de af omverdenen ofte bliver kategoriseret og omtalt, fastholder de unge positivt deres ret til en tilværelse i egen ret og på egne vilkår.

Identitet, fællesskab og forandring
Oplægget omhandler forholdet mellem det, unge med psykisk sårbarhed oplever som meningsfuldt og den pædagogiske indsats de møder. Erfaringer med fællesskaber og deltagelsesidentitet, samt balance mellem et reflekteret Mig og et levet Jeg – opleves som ønskede forandringer, men er også i konkurrence med indsatser, der baserer sig på samfundsmæssige krav, en særlig lærings-logik og selvteknologier.
v/ Gundi Schrötter Johannsen, lektor UC syd og Jonna Nøttrup, lektor UC syd

Hent slides

Fritidslivet – hvad med det, når man er ung på STU?
Hvilke muligheder har de unge for at få det fritidsliv, de gerne vil have, og hvem har betydning for, hvordan fritidslivet kan være, når den unge bevæger sig i en medarbejderborgerposition?
v/Benedicte Bernstorff, lektor UC syd

Hent slides

Det første man måske tænker på, er at det er en ghetto…
Hvordan beskrives det ’særligt udsatte boligområde’ Kvaglund i Esbjerg i medierne og af en gruppe teenagedrenge fra Kvaglund? Og hvordan spiller ”ghettoen” ind i unges identitet og oplevelse af værdighed og stigmatisering?
v/ Gro Hellesdatter Jacobsen, adjunkt UC syd

Hent slides