Tidsskrift for Socialpædagogik 16. årg. nr. 2, december 2013

nr. 2 2013

Tidsskrift for Socialpædagogik 16. årg. nr. 2, december 2013

Tema: MANUALER OG EVIDENS I SOCIALPÆDAGOGISK ARBEJDE

TEMAARTIKLER:

Multifunc – manual- og forskningsbaseret behandling i institution og familie
Af Sine Møller

Evidens i et filosofisk lys
Af Liza Riis Lange

Evidensbaseret viden
Af Jens Fokdal

En sikker investering? Fra velfærd til effektiv evidens
Af Leo Andersen

Dokumentation i socialpædagogisk arbejde
Af Tina Andersen

Hvordan forstås og praktiseres anerkendelsesbegrebet i Aggression replacement Training?
Af Lotte Junker Harbo

ØVRIGE ARTIKLER:

Den lille ondskab
Af Ditte Sørensen og Søren Kayser

Honneth – anerkendelse og tingsliggørelse
Af Britta Nørgaard

Små udsatte børns læring og udvikling i vuggestuen – at komme til deltagelse i den pædagogiske hverdag
Af Kirsten Elisa Petersen

PRIS: KR. 33,00

KØB nummeret her

Hvis du er medlem af Dansk Forening for Socialpædagogik kan du læse nummeret online her.