Bestyrelsesmøde nr. 66

Referat:

Bestyrelsesmøde nr. 66
Tid: 11. maj 2022
Sted: Dansk Forening for Socialpædagogik, Vartov, Kbh.

Til stede: Hanne Mayer, Tim Vikær Andersen, Lotte junker Harbo, Carsten Tuft, Svend Bak, Benedicte Bernstorff, Hanne Føns
Afbud: Inge Marie Skaarup, Anthon Sand Jørgensen, Niels Rosendal Jensen, Jan Jaap Rothuizen

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendes.

2. Godkendelse af referat fra møde nr. 65, 2021
Referatet godkendes.

3. Konstituering af bestyrelsen
Svend Bak trækker sig som formand, da han har et ønske om, at yngre kræfter træder til og forslår Tim Vikær Andersen. Tim tager imod nomineringen og stiller op og vælges som formand. Jan Jaap Rothuizen trækker sig som næstformand. Benedicte Bernstorff stiller op som næstformand og vælges.
Bestyrelsen ser nu således ud:
Formand: Tim Vikær Andersen
Næstformænd: Niels Rosendal Jensen og Benedicte Bernstorff
Kasserer: Hanne Føns fortsætter
Revisorer: John Karup fortsætter som revision. Kirsten Burgsø trækker sig som revisor, hun har været revisor siden foreningen blev etableret. Hanne Føns får mandat til at fine en ny revisor.
Redaktør: Niels Rosendal Jensen fortsætter som hovedansvarlig for udgivelsen af tidsskrifter.

4. Samarbejdet med SL
Foreningen har et stort ønske om at bevare det gode samarbejde med SL. Tim Vikær Andersen og Benedicte Bernstorff har hovedansvaret for kontakten og det fremtidige samarbejdet med SL.
Svend Bak forslår, at nedenstående punkter (5,6,7,8) bør diskuteres, når flere bestyrelsesmedlemmer har mulighed for at deltage, hvilket der er bred enighed om – Derfor arbejdes der på at afholde et on-line bestyrelsesmøde inden sommerferien.
Andre punkter til kommende bestyrelsesmøder er:

  • • En diskussion og klarlægning af, hvordan opgavefordelingen er imellem de forskellige bestyrelsesposter samt hvad bestyrelsesarbejde generelt indeholder.
  • • En diskussion og en opmærksomhed på sammenhæng imellem tidsskrift og temadag.

5. Indtægter fra download og løssalg – indtægter fra copydan – indtægter fra kontingenter – er vi tilfreds med dette miks, eller skal vi gøre en indsats for at få en anden balance?

6. Evaluering af 24. Årgang nr. 1 og 2. af TfS.

7. Tidsskrift for Socialpædagogik 25. årgang nr 2, samt temadag efterår 22.

8. Tidsskrift for Socialpædagogik 26. årgang nr. 1. og nr. 2. og i tilknytning hertil temadag forår 23, temadag efterår 24.

9. evt. forslag.

Referent/Hanne Føns maj 22.

Hent referatet som PDF