4. april 2019

CAPABILITY APPROACH OG SOCIALPÆDAGOGIK

Dansk forening for Socialpædagogik har holdt
Temadag d. 4.april 2019
på Københavns Professionshøjskole
Humletorvet 3, 1799 Kbh V. Lokale K6.19

Temadagen tog afsæt i det seneste nummer af Tidsskrift for Socialpædagogik om Capability Approach og socialpædagogik.

I flere årtier har New Public Management har været måden at styre den offentlige sektor på. Fra fagfolk er der gennem årene rejst kritik af, at der styres for vildt, og at de ansatte er underlagt et omfattende dokumentations- og evalueringsarbejde. Det opleves som umyndiggørelse og manglende tillid. På temadagen vil oplægsholderne præsentere og diskutere en anderledes tilgang til pædagogisk og socialt arbejde.
Kort sagt handlede dagen om: Hvordan kan den professionelle dømmekraft styrkes? Hvordan sikres, at brugerne bliver hørt og taget alvorligt?
Capability Approach er en tilgang, der indeholder et stort potentiale for det pædagogiske arbejde. Dels fastholder tilgangen, at målet er “det gode liv”. Hvad det gode liv er, vil altid variere fra menneske til menneske. Men uanset forskellene er det centrale for capability approach selvværd, anerkendelse og selvvirksomhed. Kort sagt begreber, der er alment anerkendte i socialpædagogisk arbejde, men som tilføres en ekstra understregning af, at brugerne skal tages alvorligt. De skal gives stemme, de skal kunne forhandle om de tilbud, de stilles overfor. Og de skal kunne sige nej tak, hvis tilbuddet ikke er tilstrækkelig godt.

I løbet af temadagen præsenterede oplægsholderne de grundlæggende elementer i denne tilgang og giver eksempler på, hvordan den kan finde vej i socialpædagogikken

Program:

Kl. 10.00 Velkomst ved Dansk Forening for Socialpædagogik

Kl. 10.15 Oplæg af Christian Christrup Kjeldsen om Capability Approach

Kl. 11.00 Kommentarer/spørgsmål

Kl. 11.15 Kaffe og croissanter

Kl. 11.30 Oplæg af Niels Rosendal Jensen om profession og medborgerskab

Kl. 12.00 Kommentarer/spørgsmål

Kl. 12.15 Pause – selvbetalt frokost

Kl. 13.00 Oplæg af Dorthe Brix om ældreplejen

Kl. 13.45 Kommentarer/spørgsmål

Kl. 14.00 Kort kaffepause

Kl. 14.10 Optræden af tidl. Danmarks-mester i Poetry slam Sara Hauge
Poetry slam er digte, historier, gode grin og finurlige indfald. Når det er bedst, er det forrygende, tankevækkende underholdning. Sara er diagnosticeret med paranoid skizofreni og slammer blandt andet om sin sygdom og om samfundets snævre rammer for normalitet.

Kl. 14.30 Opsamlende runde

Kl. 15.00 Tak for i dag