Generalforsamling 2019

Der indkaldes til 24.
GENERALFORSAMLING I DANSK FORENING FOR SOCIALPÆDAGOGIK
Torsdag den 4. april 2019
kl. 15:20 – 16:00
På Københavns Professionshøjskole, Campus Carlsberg, Humletorvet 3, 1799 København, Kareen lokale K6.19

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

 • 1. Valg af dirigent og referent
  • a. Karsten Tuft er dirigent og Lotte Junker Harbo er referent
 • 2. Formandens årsberetning
  • a. Kort gennemgang af, hvordan organiseringen kører.
 • 3. Redaktionens beretning
  • a. Årg 21 nr 1 Stemmer der skal have plads til at blive hørt og som skal have indflydelse
   • 1. Stemmer skal have plads – de fik stemmer. God temadag. At blive set. Særlig opmærksom på layoutkorrektur.
  • b. Årg. 21 nr 2 Capability approach og socialpædagogik
   • 1. Forsinkelse på en artikel helt forbi jul. Uden for tema lå et par artikler som var et første skridt ind i et nyt felt.
 • 4. Forelæggelse og godkendelse af regnskab
  • a. Ingen kommentarer til regnskabet og det godkendes
 • 5. Forslag til vedtagelse af budget
  • a. Budgettet gennemgås.
 • 6. Indkomne forslag
 • 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  • Følgende bestyrelsesmedlemmer på valg: Torsten Erlandsen, Jan Jaap Rothuizen, Jacob Kornbeck, Niels Rosendal Jensen, Karsten Jørgensen, Lotte Harbo, Kirsten Elisa Petersen, Svend Bak og Benedicte Bernstorff. Alle er genvalgt. Hanne Meyer Johansen er også valgt ind.
  • Følgende bestyrelsesmedlemmer er valgt til 2020: Hanne Føns, Anthon Sand Jørgensen, Anders ’Nold’ Petersen, Anne Mia Steno, Mette Rømer og Thomas Stubben
 • 8. Eventuelt
  • a. Forslag om podcast: interview med forfattere om de artikler, de har bidraget med.

Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest torsdag d.15. marts 2019 kl. 12.00. Forslag til vedtægtsændringer skal være formanden i hænde senest d.10. marts. 2018
Venlig hilsen
Lotte Junker Harbo, Formand, Dansk Forening for Socialpædagogik
ljh@via.dk

Tilmelding er nødvendig – senest den 20. marts 2019 til ljh@via.dk
Hvis du er bestyrelsesmedlem og på valg og ikke kan komme, giv da besked til ljh@via.dk om du ønsker at genopstille eller ej
Hent referatet som PDF