19. november 2019

VIDEN OG EKSPERTPOSITIONER PÅ UDSATTE VOKSEN OMRÅDET

Dansk forening for Socialpædagogik har holdt
Temadag d. 19. nov. 2019
på Diakonhøjskolen i Aarhus
Lyseng Alle 15H, 8270 Højbjerg

Temadagen tog afsæt i det seneste nummer af Tidsskrift for Socialpædagogik om viden og ekspertpositioner på udsatte voksen området.

Programmet så sådan ud:

Kl. 10.00:
Velkomst ved Dansk Forening for Socialpædagogik og intro til temanummer v/ Inge S. Bonfils og Anthon S. Jørgensen

Kl. 10.15:
Til møde i rehabiliteringsteamet
– samtaleanalytiske perspektiver på borgerens stemme
v/Inge S. Bonfils, Købehavns Professionshøjskole
Oplægget præsenterer indsigter fra et forskningsprojekt om rehabiliteringsteam på beskæftigelsesområdet og mødet med borgere, der bevilliges ressourceforløb. Der sættes fokus på borgernes position i samtalen og det diskuteres hvordan borgeren kan gøre sin stemme gældende, bl.a. med bistand fra en bisidder.

Kl. 11.00:
Udsatte voksne og det gode liv
v/Morten Dige, Aarhus Universitet
Begrebet om udsathed er normativt på den måde, at det indebærer et ideal om en ikke-udsat tilstand eller position. Jeg mener at dette må knytte an til bredere idealer om et godt liv og et retfærdigt samfund og vil forsøge at udpege nogle elementer, som har kritisk kant uden at være alt for kontroversielle.

Kl. 12.30:
Svækkede borgere i mødet med idealer om det gode liv som selvhjulpen og rationel beslutningskompetent
v/Ulla Skjødt, Professionshøjskolen Absalon
Vestlige idealer om det selvhjulpne, selvansvarlige og rationelt beslutningskompetente individ er rammesættende for den politiske tilrettelæggelse af boligformer til de mest svækkede i vores samfund.
Plejeboligen til svækkede ældre vil her blive brugt som eksempel på, hvordan rammesætningen af plejeboligen som hjem kan få betydning for den svækkede ældres liv.

Kl. 13.15:
Frontløbernes stemmer
v/Jette Tastesen, næstformand Ulf Udviklingshæmmedes Landsforbund, Lisbeth Larsen og Benedicte Bernstorff, UC SYD Kolding
Oplægget har afsæt i artiklen ”Frontløberens stemmer”. Her bidrager Jette Tastesen og Jesper Forchhammer som informanter med, hvorledes de med deres funktionsnedsættelser placerer sig forrest i forhold til at opnå ligeværd i samfundet. Jette Tastesen vil sammen med Lisbeth Larsen og Benedicte Bernstorff give et oplæg, der omhandler, hvorledes Jette med sin/ULF’s stemme arbejder for, at borgere med udfordringer forårsaget af handicaps bliver hørt og respekteret såvel socialpolitisk, af de professionelle og af systemet.

Kl. 14.30:
De sundhedsprofessionelles ekspertposition
v/ Christian Ildrup Gadgaard og Heidi Myglegård Andersen, Professionshøjskolen Absalon
Oplægget giver et kritisk blik på hvorledes professionernes arbejde rammesættes af en på forhånd defineret målfastsættelse og hvorledes en mere åben tilgang medfører alternative veje og andre sundhedspædagogiske tilgange.