28. november 2018

STEMMER, DER SKAL HAVE PLADS TIL AT BLIVE HØRT OG SOM SKAL HAVE INDFLYDELSE

Dansk forening for Socialpædagogik har holdt temadag
den 28. november i Ceresbyen i Aarhus

Program

Mennesker, inddragelse og problemer
v/ Charlotte Vange Løvstad,Lektor, VIA, Efter-videreuddannelsen
Om borgernes oplevelser af at blive set som et ’problem’ og værende deres problem. Der gives et bud på, hvorfor borgerinddragelse kan være et muligt bud på at blive set som et menneske.

Hent slides

Børneperspektiver i evaluering af den pædagogiske læreplan i daginstitutioner
v/Dina Dot Dalsgaard Andersen, lektor, VIA, Pædagoguddannelsen og Jens H. Lund, lektor og ph.d, VIA, Læreruddannelsen
Om relevansen i at anvende tre optikker i studiet af børneperspektiver i forbindelse med pædagogisk evaluering: en dannelsesmæssig, en informantorienteret og en medskabende tilgang. Det empiriske grundlag er baseret på en ’arenatilgang’ rettet mod både forvaltnings- og institutionsniveau.

Hent slides

Socialpædagogiske blikke på praksis omkring en evidensbaseret manual
v/Lotte Junker Harbo, lektor VIA UC Aarhus, ph.d.-studerende ved AAU
Med udgangspunkt i videooptagelser og interviews undersøges, hvordan socialpædagoger iagttager situativt betinget handlen i relation til manualfølge.

Hent slides

Gi’r det mening?
v/ Hanne Føns, cand.pæd., Diakonhøjskolen Århus
Om et af de grundlæggende dilemmaer i socialpædagogikken i forhold til målet om borgerdeltagelse. Med afsæt i et aktionsforskningsprojekt tydeliggøres de udfordringer, der kan opstå, når den pædagogiske intention og målgruppens forventninger ikke stemmer overens.

Hent slides