Bestyrelsesmøde nr. 64

Referat:

Bestyrelsesmøde nr. 64
Tid: Onsdag d. 9. september 2020, kl. 16.00 – 17.00.
Sted: På Diakonhøjskolen i Aarhus, Lyseng Alle 15H, 8270 Højbjerg

Til stede: Tim Vikær Andersen, Torsten Erlandsen, Niels Rosendal, Hanne Føns, Svend Bak, Benedicte Bernstoff, Karsten Tuft, Karsten Andersen, Jan Jaap Rothuizen
Afbud: Anthon Sand Jørgensen, Hanne Meyer-Johansen, Thomas Stubben, Søren Hegstrup, Lotte Harbo.
Deltog ikke:

Godkendelse af dagsorden
Godkendt

Godkendelse af referat fra møde nr. 63 april 2019
Godkendt

Konstituering af bestyrelsen
Formand: Svend Bak
To Næstformand:
– Niels Rosendal Jensen med ansvar for tidsskriftet
– Jan Jaap Rothuizen med ansvar for drift (Werk)
Kasserer: Hanne Føns
Revisorer: Johnny Laursen og Kirsten Burgsø Redaktører
Torsten Erlandsen Tim Vikær Andersen

Samarbejde med SL
Der er en vis usikkerhed omkring aftalen med SL, så det vil formandskabet tage hånd om.

Hjemmeside: Sten Byskov har opsagt vores samarbejde (se bilag 1). Vi har flyttet hjemmesiden til Werk.
Tages til efterretning; vi kan se det fungerer

Samarbejde med Werk (se formandens beretning)
Samarbejdet er vi meget glæde for

Punkt om temadage v Benedicte og Svend
I forbindelse med den ikke gennemførte temadag i juni, var det besværligt at vi skulle finde oplægsholdere da vi ikke havde redigeret det pågældende nummer. Det fore- slås at temaredaktionen fremover laver en indstilling. Benedicte og Svend er fortsat bestyrelsens faste team omkringtemadagene.
Skal der være en enkelt årlig temadag eller fortsat to? Benedicte foreslår at fastholde frekvensen og holde det sammen med socialpædagogiske institutioner (fx VISS omkring low arousal).

Tidsskrift for Socialpædagogik 23. Årgang nr. 1 og 2
Nr. 1 handler om kernefaglighed. Mange ønskede peer review. Jan Jaap og Lotte redigerer og vi foreslår at begrænse antallet af peer reviewede artikler til to pr nummer. Dette besluttes! Redaktørne får ansvar for at administrere ordningen.
Nr. 2 handler om Socialpædagogik i internationalt perspektiv. Niels og Jakob redigerer.

Hvordan mht. Tidsskrift for Socialpædagogik 24. årgang nr. 1 og 2?
23:2 Det internationale tema har vi nødt til at tage fra bordet, så nu bliver det et ”opsamlingsnummer”. NRJ giver os et overblik.
24: 1 Low Arousal – gæsteredaktion (call er ude nu); hvem vil være kontaktperson? (Lotte har kontakten i øjeblikket). Niels tjekker med Lotte
24:2 tema skal besluttes – evt. socialpædagogik i internationalt perspektiv med Niels og Jakob som redaktører

Evt.
Lotte indstiller Karsten Jørgensen til æresmedlem fordi han er foreningens tredje stifter, hvilket de tilstedeværende støtter og Karsten bliver glad for. Karsten Tuft tilføjer at Karsten Jørgensen i sin tid varetog pædagogseminariernes interne kursusadministration, så han lavede mange relevante kurser, et af dem på Park Hotel i Ry, hvor Tuft og Hegstrup deltog, og kom i tanke om, at der godt kunne være brug for et tidsskrift for Socialpædagogik. Jørgensen havde imidlertid vist præpareret Hegstrup lidt i forvejen, da hen – i hvert tilfælde i denne version, først fik ideen! Og således gik det til.

Opgaver som står lige for:
· at gennemskrive vores peer review-retningslinjer så de er klar til jule- nummeret. Niels tager den.
· at være mere offensive på facebook og linkedin : den vil Lotte godt tage når hun nu ikke er formand mere).
· At finde peer reviewere til de kommende to numreansvaret ligger i redaktionen

GF 2021 holdes d 28-4-2021, gerne sammen med temadag om low arousal.

Hent referatet som PDF