Bestyrelsesmøde nr. 65

Referat:

Bestyrelsesmøde nr. 65
Tid: kl. 15.00 – 16.00.
Sted: Zoom

Til stede: Svend Holm Bak, Jan Jaap Rothuizen, Tim Vikær Andersen, Niels Rosendal Jensen, Inge Marie Skaarup, Hanne Føns. Niels Rosendal Jensen, Anthon Sand Jørgensen, Lotte Junker Harbo, Benedicte Bernstorff, Hanne Meyer-Johansen, Bente Møller
Afbud: Anders Petersen, Torsten Erlandsen, Liselotte Helms, Carsten Jørgensen, Karsten Tuft
Deltog ikke: Søren Hegstrup, Anne Mie Steno

 • 1. Godkendelse af dagsorden
  • a. godkendt
 • 2. Godkendelse af referat fra møde nr. 64, 2020
  • a. godkendt
 • 3. Konstituering af bestyrelsen
  • a. Formand: Svend Bak
  • b. Næstformænd: Niels Rosendal Jensen og Jan Jaap Rothuizen
  • c. Kasserer: Hanne Føns
  • d. Revisorer: Kirsten Burgsø og John Karup
  • e. Redaktører: Niels Rosendal Jensen, Torsten Erlandsen og Tim Vikær Andersen
 • 4. Samarbejdet med SL
  • a. Fortsætter (jvfr. Referat af GF). Der er et spørgsmål om vi også kan drøfte hvem de organiserer – fx er de der er akademiuddannet ikke med. Punktet kan sættes på som selvstændig punkt til næste møde.
 • 5. Hjemmeside
  • a. Fungerer fint, godt med adgang til alle tidligere numre
 • 6. Temadag efterår 21, temadag forår 22
  • a. Temadag efterår 21 er en forsmag til julenummeret om fritids- og ungdomspædagogik, der er ideer men ingen planer. Lead er Niels og Svend og Toke Agerschou og Jesper Larsen samt selvfølgelig Benedicte
  • b. Temadag forår 22 -må være om voksen handicap, evt. sammen med VIS Skanderborg
 • 7. Evaluering af 23. Årgang nr. 1 og 2 af TfS
  • a. Kernefaglighedsnummeret har affødt god debat, også i SL´s uddannelsesudvalg!
  • b. Opsamlingsnummeret blev modtaget med tilfredshed
 • 8. Tidsskrift for Socialpædagogik 24. Årgang
  • a. Er planlagt: low arousal og fritids- og ungdomspædagogik
 • 9. Hvordan mht. Tidsskrift for Socialpædagogik 25. årgang nr. 1 og 2?
  • a. Voksen handicap og uddannelse
 • 10. Evt.
  • a. bestyrelsesmøde i efteråret

Hent referatet som PDF