Tidsskrift for Socialpædagogik 22. årg. nr. 2, 2019

nr. 2 2019

Tidsskrift for Socialpædagogik 22. årg. nr. 2, 2019

Tema: VELFÆRDSTEKNOLOGIER I PÆDAGOGISK PRAKSIS

TEMAARTIKLER:

Om ældre mennesker, vasketoiletter og autonomi
Af Anne Marie Dahler

Velfærdsteknologi, institutionelle logikker og krydspres i det pædagogiske arbejde (peer reviewed)
Af Kim Lee, Sarah Theilsø Morgan, Jens Jørgen Astrupgaard, Lærke Pallesen og Jeanette Reffstrup Christensen

At udføre bostøtte gennem en skærm
Af Anne Marie Lassen

Du er ikke god nok (peer reviewed)
Af Stine Constance Helms

1958 – Børneforsorgsskolen på Jægerpris
Af Søren Hegstrup og Karsten Tuft

Legitim Langsomhed I Produktionsskolens Pædagogiske Praksis (peer reviewed)
Af Doris Overgaard Lassen og Jonna Nøttrup

Politisk interesse og politisk styring af anbringelsesområdet
Af Steen Juul Hansen og Esben Juul Hansen

Anbragte børn – og vigtige fællesskaber
Af Inge Marie Skaarup

Oplevelsen af stigmatisering hos unge med psykisk sygdom
Af Lene Mosegaard Søbjerg og Mette Marie Boje Sørensen

Mødre på prøve
Af Frank Bylov og Anette Nielsen

PRIS: KR. 150,00

KØB nummeret her

Hvis du er medlem af Dansk Forening for Socialpædagogik kan du læse nummeret online her.