15. marts 2018

PSYKIATRI I ET SOCIALPÆDAGOGISK PERSPEKTIV

Dansk Forening for Socialpædagogik har holdt
Temadag d. 15. marts 2018 på DPU
Campus Emdrup, Tuborgvej 164, 2400 København

Program:

Velkomst ved Dansk Forening for Socialpædagogik

Hjælp er ikke bare hjælp – eksempler fra socialpsykiatrien
Interviewundersøgelse om forskellige forståelser af hjælp i den kommunale socialpsykiatri
v/Torben Dalum, adjunkt, Anthon Sand Jørgensen, lektor og Lotte Junker Harbo, lektor, alle fra VIA UC

Perspektiver på professionel distance og nærhed
Om grænser og grænseforhandlinger mellem nærhed og distance i en socialpsykiatrisk kontekst med udgangspunkt i dels et brugerperspektiv og dels et personaleperspektiv
v/ Birgitta Frello, lektor ved UCC

Et bidrag til socialpædagogikkens semantiske udfordring
Om hvorledes teater-projektledelsesformer og dramaturgiske begreber og principper kan inspirere til samskabende processer i en socialpædagogisk kontekst og til en semantik – et sprog? – der kan bidrage til at analysere, forstå og formidle relationelle samspilsprocesser i socialpædagogisk praksis
v/Lise Lotte Helm-Petersen, ph.d.-studerende v DPU og projektleder, Psykiatri- og Socialområdet i Region Midtjylland

Socialpædagogen i socialpsykiatrien – professionalisme og etik mellem subjekt og objektpositioner
Om at forstå de psykiatriske oplevelser som mættede fænomener, og hvorvidt denne forståelse kan lede til nye etiske veje at gå sammen – for psykiatribrugere, personale og pårørende?
v/Marianne Træbing Secher, adjunkt VIA University College

Om den robuste skrøbelighed og den skrøbelige robusthed
Overvejelser over respekt for ord og mennesker
v/Ole Fogh Kirkeby, professor emeritus