Del din viden med dine fagfæller

Tidsskrift for Socialpædagogik er det danske forum for ny viden og debat om socialpædagogik og socialpædagogisk arbejde

Tidsskrift for Socialpædagogik udgives af Dansk Forening for Socialpædagogik. Tidsskriftet bringer artikler, som ligger inden for en bred forståelse af socialpædagogik og socialpædagogisk arbejde. Tidsskriftet udgives med støtte fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings udlodsmidler.

Manuskripter vurderes af redaktionen i samarbejde med redaktionsgruppen. Bidrag kan være en artikel, et essay, en boganmeldelse, omtale af et landsmøde eller en konference, praksisbeskrivelser, forsknings- og udviklingsprojekter, debatindlæg, biografier m.v.

Tidsskriftet udkommer to gange årligt – i juni og i december. Forbehold for mindre forsinkelser.

Deadline for artikler til temanumre er primo april eller primo oktober. Øvrige artikler modtages løbende til offentliggørelse på foreningens hjemmeside. Artikler sendes til redaktionen.

TfS er godkendt til peer-review (fagfællebedømmelse). Hvis fagfællebedømmelse ønskes, skal forfatteren tydeligt angive dette. Det vil fremgå, hvis en artikel er fagfællebedømt. Artikler til fag­fællesvurdering skal have et socialpædagogisk perspektiv og være funderet i forsknings- og/eller udviklingsprojekter.

Nærmere retningslinjer for peer-review: Kontakt formand Lotte Harbo, formand@socialpaedagogik.dk

TfS arbejder hen imod at opfylde Open Access-forpligtelsen 2020. Se mere her.

Deadline for temaartikler til fagfællebedømmelse er 8 måneder før udgivelse. Artikler uden for tema, der ønskes fagfællebedømt, modtages løbende.

Materielle rettigheder til indlæg og artikler i Tidsskrift for Socialpædagogik overgår i deres helhed til Dansk Forening for Socialpædagogik ved udgivelsen.