Bestyrelsen

Tim Vikær Andersen Formand
Tim Vikær Andersen
Kompetenceområdeleder og lektor i social- og specialpædagogik, Københavns Professionshøjskole
tiva@kp.dk
Niels Rosendal Jensen Niels Rosendal Jensen
Næstformand
Lektor, DPU, Århus Universitet, Campus Emdrup
nrj@edu.au.dk
Benedicte Bernstorff Benedicte Bernstorff
Næstformand
Lektor, PhD, ved pædagoguddannelsen i UC SYD
bsbj@ucsyd.dk
Hanne Føns Hanne Føn
Kasserer
Underviser ved Diakonhøjskolen
kasserer@socialpaedagogik.dkhf@diakonhojskolen.dk
Øvrige bestyrelsesmedlemmer
Torsten Erlandsen Torsten Erlandsen
Seniorforsker, DPU, Aarhus Universitet, Campus Emdrup
naestformand@socialpaedagogik.dk
Svend Bak Svend Bak
svendbak@outlook.dk
Jan Jaap Rothuizen Jan Jaap Rothuizen
Redaktionsassistent
Docent, ph.d., Pædagoguddannelsen, VIA UC
jjr@via.dk
Anthon Sand Jørgensen Anthon Sand Jørgensen
Lektor, ph.d., Pædagoguddannelsen VIA
asj@via.dk
Anders Nold Petersen Anders Nold Petersen
Lektor ved pædagoguddannelsen i VIA
Thomas Waring Stubben Thomas Waring Stubben
Lektor pædagoguddannelsen UCN
tsp@ucn.dk
Hanne Meyer-Johansen Hanne Meyer-Johansen
Adjunkt og Ph.d., University College Copenhagen Faculty of Social Education, Social Work and Administration
Lotte Junker Harbo Lotte Junker Harbo
Redaktionsassistent
Lektor ved efter og videreuddannelsen. VIA
Inge Marie Skaarup Inge Marie Skaarup
Socialrådgiver. cand.scient.soc.
Selvstændig-social innovation og entreprenørskab
Gitte Lyng Rasmussen Gitte Lyng Rasmussen
Lektor, PhD-studerende, ved Pædagoguddannelsen på KP
glr@kp.dk
Bente Møller Bente Møller
Lektor, EVU Social og beskæftigelse, VIA
benm@via.dk
Æresmedlemmer
Karsten Tuft Karsten Tuft
Seniorforsker, ph.d.
birk_tuft@stofanet.dk
Søren Hegstrup Søren Hegstrup
Konsulent
s@hegstrup.dk
Karsten Jørgensen Karsten Jørgensen
konsulent
Revisorer
John Karup, Kirsten Burgsø og Søren K. Lauridsen