Bestyrelsen

Tim Vikær Andersen Formand
Tim Vikær Andersen
Ph.d.-stipendiat og lektor i social- og specialpædagogik, Københavns Professionshøjskole
tiva@kp.dk
Niels Rosendal Jensen Niels Rosendal Jensen
Næstformand
Lektor, DPU, Århus Universitet, Campus Emdrup
nrj@edu.au.dk
Benedicte Bernstorff Benedicte Bernstorff
Næstformand
Lektor, PhD, Institut for Pædagogik i UC SYD
bsbj@ucsyd.dk
Hanne Føns Hanne Føns
Kasserer
Underviser ved Diakonhøjskolen
hf@diakonhojskolen.dk
Øvrige bestyrelsesmedlemmer
Svend Bak Svend Bak
svendbak@outlook.dk
Jan Jaap Rothuizen Jan Jaap Rothuizen
Redaktionsassistent
Docent, ph.d., Pædagoguddannelsen, VIA UC
jjr@via.dk
Anthon Sand Jørgensen Anthon Sand Jørgensen
Lektor, ph.d., Pædagoguddannelsen VIA
asj@via.dk
Anders Nold Petersen Anders Nold Petersen
Lektor ved pædagoguddannelsen i VIA
andp@via.dk
Thomas Waring Stubben Thomas Waring Stubben
Lektor pædagoguddannelsen UCN
tsp@ucn.dk
Hanne Meyer-Johansen Hanne Meyer-Johansen
Lektor og Ph.d., University College Copenhagen Faculty of Social Education, Social Work and Administration
hj@kp.dk
Lotte Junker Harbo Lotte Junker Harbo
Redaktionsassistent
Ph.D., lektor ved efter- og videreuddannelsen VIA
ljh@via.dk
Inge Marie Skaarup Inge Marie Skaarup
Socialrådgiver. cand.scient.soc.
Selvstændig-social innovation og entreprenørskab
ingemarieskaarup@gmail.com
Gitte Lyng Rasmussen Gitte Lyng Rasmussen
Lektor, PhD ved Pædagoguddannelsen på KP
glr@kp.dk
Søren Hegstrup Søren Hegstrup
Adjungeret seniorforsker, IMT, RUC
s@hegstrup.dk
Æresmedlemmer
Karsten Tuft Karsten Tuft
Seniorforsker, ph.d.
birk_tuft@stofanet.dk
Søren Hegstrup Søren Hegstrup
Adjungeret seniorforsker, IMT, RUC
s@hegstrup.dk
Karsten Jørgensen Karsten Jørgensen
konsulent
Torsten Erlandsen Torsten Erlandsen
Seniorforsker, DPU, Aarhus Universitet, Campus Emdrup
Revisorer
John Bach og Kim Bach Hansen