Udvalgte artikler (gratis)

Her på siden finder du en samling af udvalgte artikler, som du kan downloade gratis.

Tidsskrift for Socialpædagogik udgives af Dansk Forening for Socialpædagogik. Tidsskriftet bringer artikler, som ligger inden for en bred forståelse af socialpædagogik og socialpædagogisk arbejde.

Bestilling af allerede udgivne tidsskrifter sker via on-line handelssiden werkshop.dk, hvor du også kan tegne abonnement og medlemskab af foreningen.

Bemærk, at køb af tidsskrifter tillægges kr. 31,25 i ekspeditionsomkostninger, uanset om du køber ét eller flere tidsskrifter. Det er altså forholdsmæssigt billigst at købe flere tidsskrifter på én gang. Hertil kommer der naturligvis porto.


Lotte Junker Harbo og Charlotte Vange Løvstad: Socialpædagogik, udsathed, tillid eller mangel på samme

Lotte Junker Harbo: Én måde at begribe socialpædagogik på

Jan Japp Rothuizen: Pædagogisk faglighed og kernerugbrød

Lotte Junker Harboe og Anders “Nold” Petersen: Socialpædagogik – noget der udfordrer

Jette Lindgaard og Bent Vigsø: ”Den didaktiske trivselsmodel”– om optimerende didaktik i pædagogisk arbejde i uderum set i perspektiv af trivselsaspekter

Britta Nørgaard: Anmeldelse af Jürgen Habermas (2020): “Auch eine Geschichte der Philosophie”

Kristine Kirkegaard Jochumsen: Plejefamilien som hverken-eller

Marianne Træbing Secher: Mættede fænomener

Kim Lee, Sarah Theilsø Morgan, Jens Jørgen Astrupgaard, Lærke Pallesen og Jeanette Reffstrup Christensen: Velfærdsteknologi, institutionelle logikker og krydspres i det pædagogiske arbejde – Tfs nr. 2, 2019

Steen Juul Hansen og Esben Juul Hansen: Politisk interesse og politisk styring af anbringelsesområdet for udsatte børn og unge – Tfs nr. 2, 2019

Anette Boye Koch og Hanne Hede Jørgensen: Pædagogers arbejde med børneperspektiver – TfS 2018

Jette Lindgaard og Bent Vigsø: Liv og lær – UfN 2018

Nadia Norling Klarsgaard, Trine Høgh og Jesper Dam Larsen: Pædagogstuderende skaber professionsviden – Tfs 2017

Lise Lotte Strandgaard Helm-Petersen: Fra dramaturgi til pædagogik – TfS 2017

Ina Rathmann og Lotte Junker Harbo: Kampen på slagmarken – UfN 2017

Jette Lindgaard og Bent Vigsø: Vi løfter i flok – UfN 2017

Niels Ejbye-Ernst: Socialpædagogisk arbejde i naturen – tendenser indenfor et felt i udvikling – UfN 2017

Britta Nørgaard: Honneth – Anerkendelse og tingsliggørelse – TfS 2013

Anne-Sofie Aalborg: Vurdering af risiko for vold i socialpsykiatrien – UfN 2016

Lise Usinger og Susanne Bay Sønderbæk: Casestudiet – UfN 2016

Britta Nørgaard: Axel Honneth og en teori om anerkendelse – TfS 2005

Hermann Giesecke: Socialpædagogik og skolen – Foredrag 1998

Inge Marie Skaarup: Pædagoger, børnehaver og social kapital – TfS 2010

Jacob Kornbeck: Fælles kerne versus national kontekst Socialpædagogikken på europakortet – TfS 2002

Jan Jaap Rothuizen: Man kan ikke vide alt… – TfS 2007

Jan Jaap Rothuizen: På sporet af praktisk professionskundskab – TfS 2004

Jesper Holst og Bent Madsen: Socialpædagogik og det senmodeme – 1998

Johny Lauritsen: Socialpædagogik – en etikkens didaktik – TfS 2005

Karin Kildedal: Den uaftalte mesterlære – TfS 2001

Karsten Tuft: Socialpædagogik – TfS 2003

Karsten Tuft: Socialpædagogik mellem professionsudøvelse og professionsuddannelse (2.del) – TfS 2007

Klaus Kasper Kofod: Organisering og ledelse i socialpædagogiske institutioner – TfS 2005

Lars-Henrik Schmidt: Socialpædagogikkens genkomst – Foredrag 1998

Morten Ejrnæs: Pædagoger, forskere og diskursen om social arv – TfS 2008

Niels Rosendal Jensen: Den socialpædagogiske vinkel på ungearbejdet – TfS 2003

Peter Østergaard Andersen: Socialpædagogik, risiko og kontrol – 2001

Roger Mathiesen: Fokus på sosialpedagogikkens teoretiske grunnlag – 1998

Søren Hegstrup: Socialpædagogikkens forsvinden og mulige genkomst – TfS 2005

Torsten Erlandsen: Hvem navngav “socialpædagogerne” i Danmark – TfS 2006